22 min

3. Så lägger vi våra egna scheman När alla vinner

    • Självhjälp

Det var svårt att hitta vikarier och pussla ihop scheman som gjorde de anställda i hemtjänsten i Junosuando nöjda. Lösningen blev att låta medarbetarna lägga sina egna scheman. Enhetschef Birgitta Uusitalo och skyddsombud Anette Unga berättar hur det fungerar.

Det var svårt att hitta vikarier och pussla ihop scheman som gjorde de anställda i hemtjänsten i Junosuando nöjda. Lösningen blev att låta medarbetarna lägga sina egna scheman. Enhetschef Birgitta Uusitalo och skyddsombud Anette Unga berättar hur det fungerar.

22 min