35 min

33. Det digitala lagret - med Johan Wallquist, digital transformer på Centigo Konsultpodden by Berotec & Cinode

    • Business

Digitaliseringen har fått en plötslig boom men hur kommer konsultleveransen förändras i och med det? Avsnittets gäst Johan Wallquist är både expert på digital transformering, digitala workshops och på att genom det digitala lagret ge en röst till alla. Han håller även kurs i hur du framgångsrikt säljer konsultuppdrag ( https://bit.ly/saljauppdrag-ondemand )och delar här med sig av många tips.

Digitaliseringen har fått en plötslig boom men hur kommer konsultleveransen förändras i och med det? Avsnittets gäst Johan Wallquist är både expert på digital transformering, digitala workshops och på att genom det digitala lagret ge en röst till alla. Han håller även kurs i hur du framgångsrikt säljer konsultuppdrag ( https://bit.ly/saljauppdrag-ondemand )och delar här med sig av många tips.

35 min

Top Podcasts In Business