20 min

4. Så fick vi medarbetarna att känna sig sedda När alla vinner

    • Självhjälp

På Luleå Lokaltrafik, LLT, hade cheferna ansvar för 130 medarbetare och tonen på arbetsplatsen kunde upplevas hård. I dag är stämningen god och LLT är en attraktiv arbetsplats. HR-chef Sirpa Jacobsson och skyddsombud Lisa Wallgren berättar varför fler gruppchefer gjorde så stor skillnad.
 

På Luleå Lokaltrafik, LLT, hade cheferna ansvar för 130 medarbetare och tonen på arbetsplatsen kunde upplevas hård. I dag är stämningen god och LLT är en attraktiv arbetsplats. HR-chef Sirpa Jacobsson och skyddsombud Lisa Wallgren berättar varför fler gruppchefer gjorde så stor skillnad.
 

20 min