25 min

44. Om risk- och friskfaktorer Demenspodden

    • Hälsa och motion

Hur kan man förebygga demenssjukdom? Professor Miia Kivipelto berättar om risk- och friskfaktorer utifrån sin FINGER-studie. 

Hur kan man förebygga demenssjukdom? Professor Miia Kivipelto berättar om risk- och friskfaktorer utifrån sin FINGER-studie. 

25 min

Mest populära podcaster inom Hälsa och motion