39 min

47. Tomhet, idel tomhet Ingen hinner fram

    • Kristendom

Ett samtal kring det existentiella vakuum vi står inför just nu när tillvaron i mångt och mycket ställs på paus. Om påven som ensam välsignar tomheten i Rom, om en Gud i coronas skugga, en Gud som ideligen dör och uppstår. Och om den uppkomna bristen på mening i nuet.

Ett samtal kring det existentiella vakuum vi står inför just nu när tillvaron i mångt och mycket ställs på paus. Om påven som ensam välsignar tomheten i Rom, om en Gud i coronas skugga, en Gud som ideligen dör och uppstår. Och om den uppkomna bristen på mening i nuet.

39 min

Mest populära podcaster inom Kristendom