1 tim. 10 min

6. Sorry we missed yo‪u‬ Filmvärldar

    • TV och film

Ken Loachs senaste film Sorry we missed you (2019) står i fokus i det sjätte avsnittet av Filmvärldar. Vi diskuterar hur filmen gestaltar den nya gigekonomin och hur den digitala teknologins möjligheter innebär att arbete i allt högre grad detaljövervakas. Det blir också ett samtal om klasstrukturer och könsroller. Och så funderar vi över hur familjer påverkas när föräldrar som tvingas till ständigt arbete inte längre får tid över för varandra och sina barn. Några av våra resonemang anknyter till den nyutkomna antologin Klass i Sverige: Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet (Arkiv förlag).

Ken Loachs senaste film Sorry we missed you (2019) står i fokus i det sjätte avsnittet av Filmvärldar. Vi diskuterar hur filmen gestaltar den nya gigekonomin och hur den digitala teknologins möjligheter innebär att arbete i allt högre grad detaljövervakas. Det blir också ett samtal om klasstrukturer och könsroller. Och så funderar vi över hur familjer påverkas när föräldrar som tvingas till ständigt arbete inte längre får tid över för varandra och sina barn. Några av våra resonemang anknyter till den nyutkomna antologin Klass i Sverige: Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet (Arkiv förlag).

1 tim. 10 min

Mest populära podcaster inom TV och film