40 min

71. Fem ställningstaganden om otillbörliga handelsmetoder Konkurrenten

    • Stat och kommun

För att skapa klarhet i frågor där rättsläget är oklart har Konkurrensverket publicerat fem ställningstaganden som rör lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. I det här avsnittet redogör Kristin Kindgren och Joakim Palm, båda jurister på Konkurrensverket, för bakgrund och innehåll i ställningstagandena. De berättar också varför vi valde att ta ställning i just de här frågorna.

För att skapa klarhet i frågor där rättsläget är oklart har Konkurrensverket publicerat fem ställningstaganden som rör lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. I det här avsnittet redogör Kristin Kindgren och Joakim Palm, båda jurister på Konkurrensverket, för bakgrund och innehåll i ställningstagandena. De berättar också varför vi valde att ta ställning i just de här frågorna.

40 min

Mest populära poddar inom Stat och kommun

Here I Am With Shai Davidai
Shai Davidai
Demokratiresan - en podcast från SKR
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Analysis
BBC Radio 4
SOU-podden
Fia Ewald & Carl Lilius
Polispodden Stockholm
Polismyndigheten region Stockholm
Skolverket
Skolverket