32 min

87. Om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser På djupet – en podd från Socialstyrelsen

    • Stat och kommun

Indragna aktiviteter, ökad isolering och psykisk ohälsa. Coronapandemin har slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka lärdomar kan vi dra av det som hänt? Lyssna på Eva Flygare Wallén, forskare inom området hälsa för personer med funktionsnedsättning, och Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen. (2021-10-29)

Indragna aktiviteter, ökad isolering och psykisk ohälsa. Coronapandemin har slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka lärdomar kan vi dra av det som hänt? Lyssna på Eva Flygare Wallén, forskare inom området hälsa för personer med funktionsnedsättning, och Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen. (2021-10-29)

32 min

Mest populära poddar inom Stat och kommun

SOU-podden
Fia Ewald & Carl Lilius
På djupet – en podd från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Chefspodden
Svensk Chefsförening
Demokratiresan - en podcast från SKR
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Snacka om brott
Brottsförebyggande rådet