27 min

93. Om självvald inläggning inom psykiatrin På djupet – en podd från Socialstyrelsen

    • Stat och kommun

Självvald inläggning (SI) är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medaktör. I det här avsnittet får vi bland annat höra om användningen och erfarenheterna av SI. Fungerar metoden? Vilka utmaningar finns det? Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI? Lyssna på Maral Jolstedt, utredare på Socialstyrelsen, Mårten Jansson, utvecklingsledare på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), och Sofie Westling, överläkare inom Psykiatri Skåne och forskare vid Lunds universitet. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen. (2022-03-11)

Självvald inläggning (SI) är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medaktör. I det här avsnittet får vi bland annat höra om användningen och erfarenheterna av SI. Fungerar metoden? Vilka utmaningar finns det? Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI? Lyssna på Maral Jolstedt, utredare på Socialstyrelsen, Mårten Jansson, utvecklingsledare på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), och Sofie Westling, överläkare inom Psykiatri Skåne och forskare vid Lunds universitet. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen. (2022-03-11)

27 min

Mest populära poddar inom Stat och kommun

Loft - en podd om förnyelse och transformation
Carl Heath & Anders Wikström
Hallå arbetsmiljö!
Arbetsmiljöverket
Transformationspodden
En podcast om innovation och utveckling för samhällsbyggande organisationer
Domstolspodden
Sveriges Domstolar
På djupet – en podd från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten