1 tim. 37 min

98. Philipp Weiss Odlarna

    • Samhälle och kultur

Jobbet som klimatstrateg på Vattenfall gav dystra insikter och en känsla av hopplöshet, och han hoppade av karriären som ingenjör för att istället möta klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald med konkret handling. Inspirerad av naturliga ekosystem och barndomens frukt- och nötlandskap utanför Frankfurt, är han nu medskapare till flera odlingar med perenna ätliga växter, och här berättar Philipp Weiss – en av författarna till Fleråriga grönsaker och Skogsträdgården – hur skogen kan vara förebild för hållbar matproduktion, liksom om hans egen skogsträdgård Puttmyra i Stjärnsund i Dalarna. Hör hur han och partnern Rebecka planterat mer än 200 arter av frukt, bär och nötter och ännu många fler olika sorter, om den hemliga plantskolan där de säljer träd och buskar anpassade till nordligt klimat, och hur de odlar sådant som egentligen inte ska funka i zon 5 – bland annat mispel och aprikoser. Hör också om en plats där det regnar valnötter och kastanjer från ovan, vad Philipp lagar av ekollon, och hur Stjärnsundstrakten håller på att bli ett perent ätligt landskap. Dessutom får du veta vilken nöt som är värd att vänta på i 30 år.

Intervjun är inspelad på länk den 14 september.

Jobbet som klimatstrateg på Vattenfall gav dystra insikter och en känsla av hopplöshet, och han hoppade av karriären som ingenjör för att istället möta klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald med konkret handling. Inspirerad av naturliga ekosystem och barndomens frukt- och nötlandskap utanför Frankfurt, är han nu medskapare till flera odlingar med perenna ätliga växter, och här berättar Philipp Weiss – en av författarna till Fleråriga grönsaker och Skogsträdgården – hur skogen kan vara förebild för hållbar matproduktion, liksom om hans egen skogsträdgård Puttmyra i Stjärnsund i Dalarna. Hör hur han och partnern Rebecka planterat mer än 200 arter av frukt, bär och nötter och ännu många fler olika sorter, om den hemliga plantskolan där de säljer träd och buskar anpassade till nordligt klimat, och hur de odlar sådant som egentligen inte ska funka i zon 5 – bland annat mispel och aprikoser. Hör också om en plats där det regnar valnötter och kastanjer från ovan, vad Philipp lagar av ekollon, och hur Stjärnsundstrakten håller på att bli ett perent ätligt landskap. Dessutom får du veta vilken nöt som är värd att vänta på i 30 år.

Intervjun är inspelad på länk den 14 september.

1 tim. 37 min

Mest populära podcaster inom Samhälle och kultur

Soundtelling
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Perfect Day Media
Flashback Forever
Sveriges Radio