16 avsnitt

Podden för dig som vill utveckla ditt företag. Automation, digitalisering, tillväxt, IT, strategi och annat kul!

Affärsutveckling med Tomas Wisten Tomas Wisten

  • Näringsliv
  • 5,0 • 5 betyg

Podden för dig som vill utveckla ditt företag. Automation, digitalisering, tillväxt, IT, strategi och annat kul!

  Publicera en bok – Tobias Schildfat

  Publicera en bok – Tobias Schildfat

  Att skriva en bok kan vara ett fantastiskt sätt att väcka intresse för ditt företag och attrahera nya kunder under lång tid framöver. Idag får vi inte bara lära oss mer om att publicera en egen bok, utan vi får också träffa en företagare som byggt upp en automatiserad plattform för att publicera böcker snabbt och enkelt.

  Gäst i avsnittet är Tobias Schildfat, grundare och VD på Solentro. Han har skrivit "Vägen till din första miljon" och läroboken ”Entreprenörskap” för gymnasieskolan. Solentro producerar böcker som kunderna själva kan skapa genom en webbaserad mjukvara, och där har de automatiserat processerna så långt som möjligt.

  Tobias berättar även om hur hans första bok blev en dundersuccé och har legat på topplistorna år efter år. Vi diskuterar också hur företagare kan använda en egen bok som marknadsföring och som en del av sin säljprocess.

  Innehåll:
  01:18 Vad Solentro gör - en mjukvara online där kunderna kan skapa egna böcker
  03:02 Möjlighet för företagare att skriva en bok för att nå nya kunder
  04:48 Publiceringen av "Vägen till din första miljon"
  10:25 Automation av processen att skapa böcker
  15:35 Egenutgivning och marknadsföring
  20:37 Böcker har ett unikt sätt att få spridning
  22:20 Automation ger lägre priser, utan sämre kundupplevelse
  24:34 Hur boken blir ett steg i säljprocessen
  26:00 Planer för att expandera företaget

  Solentro:
  https://www.solentro.se/

  Tobias Schildfat på LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/in/tobiasschildfat/

  "Vägen till din första miljon":
  Pocket på Bokus:
  https://www.bokus.com/bok/9789188743107/vagen-till-din-forsta-miljon-alla-kan-bygga-en-egen-pengamaskin/

  E-bok på Bokus:
  https://www.bokus.com/bok/9789177733171/vagen-till-din-forsta-miljon/

  Webbplatsen "Min pengamaskin":
  https://minpengamaskin.se/

  • 30 min
  Personlig produktivitet – Björn Clemenson

  Personlig produktivitet – Björn Clemenson

  #15 - E-post, chattverktyg, samarbetsplattformar, möten, SMS och så vidare... Varje dag kommer det in mängder av information och uppgifter av olika slag, och vi delegerar också många uppgifter vidare i vår tur. Dessutom har vi själva idéer och uppslag som vi gärna vill kunna agera på. Så hur kan vi hantera allt det här utan att bli överväldigade? Och hur kan vi prioritera rätt? Kan vi hitta sätt att samarbeta bättre med andra? I det här avsnittet pratar vi om personlig produktivitet!

  Gäst i det här avsnittet är Björn Clemenson som är certifierad i produktivitetsmetodiken GTD. Den är baserat på David Allens numera klassiska bok Getting Things Done (Få det gjort!).

  Ett av målen med den här metodiken är att ha koll på vad man ska göra vid varje tillfälle, och därmed kunna vara mer närvarande i nuet. Man kan ägna mindre kraft åt att komma ihåg saker eller att tänka på vad man ska göra någon annan gång. Att vakna upp mitt i natten och komma på saker man ska göra, är motsatsen till personlig produktivitet. Det är skönt att kunna tömma huvudet och veta att man kommer bli påmind om allt man ska göra, när det är dags att göra det.

  Getting Things Done är en medodik som omfattar både arbetslivet och det privata livet. Det är också användbart för att få team att arbeta effektivare tillsammans, och skapa en struktur. Till exempel för att gemensamt definiera "nästa aktivitet" i olika projekt. Den personliga produktiviteten överlåts ofta till enskilda individer, men det finns stora fördelar att ha en gemensam taktik för hur man arbetar produktivt. Det finns mycket att vinna på att prata om vad man har för mailkultur och chattkultur, och hur man kommunicerar om olika frågor.

  Metodiken består av fem faser:
  1. Samla in
  2. Bearbeta
  3. Organisera
  4. Gå igenom
  5. Utföra

  Innehåll:
  01:32 Varför ska man satsa på att öka sin personliga produktivitet?
  03:43 Fungerar den här metoden för alla företag, eller kan man göra anpassningar på olika sätt?
  09:22 Olika kanaler för olika typer av kommunikation
  10:12 Fas 1 - Samla in
  12:52 Fas 2 - Bearbeta
  21:02 Fas 3 - Organisera
  24:40 Fas 4 - Gå igenom
  35:00 Fas 5 - Utföra
  40:07 När man har mycket att göra - hålla systemet uppdaterat ändå
  43:14 Verktyg
  45:39 Lära sig mer om metoden

  Tips på verktyg:
  Microsoft Todo: https://todo.microsoft.com/tasks/
  OmniFocus: https://www.omnigroup.com/omnifocus/
  Todoist: https://todoist.com/
  Trello: https://trello.com/
  Microsoft Planner: https://tasks.office.com/
  ClickUp: https://clickup.com/

  Kurser i personlig produktivitet:
  http://www.personligproduktivitet.se/

  Björn Clemenson på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bjool/

  Getting Things Done: https://gettingthingsdone.com/

  • 48 min
  En investerares syn på affärsutveckling - Patrik Söderlund

  En investerares syn på affärsutveckling - Patrik Söderlund

  Patrik Söderlund är en investerare som har jobbat med riskkapital i många år, bland annat som vd på ett riskkapitalbolag. Han har lång erfarenhet och gjort investeringar i hela världen. I det här avsnittet får vi höra investerarens perspektiv på affärsutveckling och vad som är viktigt när investerare ser på företag.

  Ett misstag som entreprenörer gör är att man inte förstår investerares drivkrafter. Många investerare är mest intresserade av genomförandekraften hos personerna bakom företaget - det är inte produkterna som är viktigast. Entreprenörernas leveransförmåga är det viktigaste för att investeraren ska känna sig trygg med att entreprenören kan driva bolaget självständigt. 

  I tidiga bolag finns det risker som inte finns i etablerade bolag. Ledningen är mindre stabil i tidiga bolag, och som investerare ser man en "team risk" som inte finns i mer etablerade bolag. 

  En viktig faktor är att entreprenören har gjort sin marknadsanalys ordentligt, så att man är säker på att kunderna faktiskt vill ha det man erbjuder. Det kan vara i form av djupintervjuer, för att minska riskerna och öka chansen att matchningen mot marknaden fungerar.

  Patrik Söderlund tycker att det är viktigt att entreprenörerna är med i bolaget över tid. Därför är processutveckling och automation inte det viktigaste i de tidiga faserna, utan då är det viktigare att vara snabbfotade och anpassa sig efter förändringar. Automation av processer uppstår rätt sent i ett företags utveckling.

  Olika typer av investerare har olika drivkrafter, tidshorisonter och förväntningar. Riskkapitalister, affärsänglar, crowdfunding eller banklån har helt olika syn på vilka bolag man är intresserad av, så det gäller att vänta sig till rätt typ av investerare. 

  Innehåll:
  01:23      Patrik Söderlunds bakgrund
  02:05     Vilka vanliga misstag brukar entreprenörer göra när man söker kapital?
  05:42     Bolag i olika faser
  07:09     Hur man kan förbereda sitt företag för att bli attraktivt för investerare längre fram?
  09:34     Ska man göra bolaget oberoende av grundaren?
  13:43     Hållbara investeringar (och mer lönsamma!)
  16:49     Hur man bör förbereda sig för att ta in kapital
  20:00     Tidshorisont - synkad mellan entreprenör och investerare
  21:17     Situationer eller typer av bolag där externa investeringar inte passar så bra
  23:26     Kontakta rätt typ av investerare
  24:14     Social Impact som mål i riskkapitalbolag
  26:57     Hur man kan testa sin marknadsanalys
  30:03     Följ Patrik Söderlund

  How to get inside the head of investors:
  https://winway.se/win-water/news/how-to-get-vc-investment-for-your-start-up-company/

  Winway:
  https://winway.se/win-water/contact/

  Patrik Söderlund på LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/in/patrik-s%C3%B6derlund-b8660619/

  • 31 min
  När standardverktygen inte längre räcker till - Lovisa Löwenborg

  När standardverktygen inte längre räcker till - Lovisa Löwenborg

  #13 När man startar ett företag så använder man ofta en kombination av färdiga verktyg för att stödja sina processer. Men allt eftersom verksamheten ökar så blir det allt svårare att hinna med, och då ökar behovet av automation och kanske specialutvecklade verktyg. Gäst i det här avsnittet är Lovisa Löwenborg, som är en av grundarna till investerargruppen Wire Invest.

  • 30 min
  Att automatisera - eller inte automatisera

  Att automatisera - eller inte automatisera

  Automation är en strategi som kan vara extremt kraftfull, och ge stora konkurrensfördelar. Men man behöver fundera på när under ett företags livscykel man ska jobba med automation. Är det något som alla företag ska satsa på?

  Ett exempel när automation kanske inte står överst på prioriteringslistan är för företag som är nystartade eller ännu inte har hittat en bra plats på marknaden. Då behöver man testa olika saker för att se vad som fungerar. Man behöver vara lyhörda för marknaden och flexibla i sina processer, och medvetet söka efter vad som fungerar bäst. 

  I början av ett företags liv så bör fokus ligga på att strukturera sin processer, innan man börjar automatisera dem.

  Å andra sidan, kan det också bli problem när dett företag expanderar för länge och blir för stora innan de satsar ordentligt på automatisering. Man sätter sig i en situation som är svår att hantera, där det krävs mycket jobb för att tillgodose kunderas behov. Man har bra inkomster, bra erbjudanden och nöjda kunder - men kan kanske inte ser automation som en lösning, eller inte vet hur man ska kunna automatisera sina processer.

  Ibland kan ett företag ha en verksamhet som först verkar omöjlig att automatisera, men när man tittar djupare så finns det ofta möjligheter att hitta steg som kan automatiseras i takt med att företaget expanderar. Det gäller att man har ett långsiktigt perspektiv och ser vilka tidsbesparingar man kan uppnå under lång tid. En del automationsprojekt handlar också om att öka kundnöjdheten, snarare än att förenkla arbetet.

  Ett bra sätt att testa värdet av automation är att börja med att använda enkla verktyg, för att se hur mottagarna reagerar. I längden vill man förstås att så mycket som möjligt ska ske automatiskt, men i början är det enklare att testa processerna med enkla verktyg - även om det inte är helt integrerade verktyg.

  Ju mer ni har justerat processerna innan ni satsar mycket på teknisk utveckling, desto enklare blir det att bygga tekniken. Börja med att utveckla era processer och kartlägga era rutiner - då blir automationen mycket enklare.

  Innehåll:
  00:50  Strategier för automation
  03:44  Expandera inte för länge utan att satsa på automation
  05:30  Är automation något som passar för alla företag?
  11:35  Testa olika automatiseringssteg utan perfekt teknik
  14:03  Förenkla egen systemutveckling genom att först strukturera processerna
  16:45  Om det inte finns något verktyg som löser behovet av automation
  21:00  Vinster av egen systemutveckling
  22:10  Exempel från tidigare avsnitt i podden
  24:23  Den största utmaningen: Jobba långsiktigt, behåll fokus, prioritera det som är viktigt

  • 26 min
  Digital Transformation - Marie Andervin

  Digital Transformation - Marie Andervin

  #11 - Alla företag behöver möta omvärldens förväntningar på det digitala området, och det är förväntningar som snabbt blir större och större. Digital transformation innebär att genomföra en förändringsresa för att öka sin digitalisering. Var står vi, vart vill vi, och hur ska vi lyckas ta oss dit?

  Marie Andervin är grundare av bolaget DigJourney där hon är transformationsledare, utbildare, författare, rådgivare och föreläsare. Hon har skrivit boken "Att leda digital transformation" tillsammans med Joakim Jansson (och även ett 40-tal co-creators inom forskning och näringsliv).

  Digitaliseringen har orsakat stora branschförändringar, så frågan har blivit allt viktigare under flera decennier. I början handlade det mest om tekniken, digitaliseringen i sig, men på senare tid har själva transformationen blivit viktigare. Det handlar om förändring i grunden, att man blir något helt annat än man har varit. Det handlar inte bara om nya produkter och tjänster, utan minst lika mycket om förändrade beteenden. Användning över tid förändrar våra beteenden och prioriteringar.

  Idag handlar det om den förflyttning som hela verksamheten behöver göra, att bli en digital verksamhet. En verksamhet som kan leverera värde digitalt. Det sker bara genom att medarbetarna gör på ett annat sätt än tidigare. Det är en stor kompetensutveckling som krävs.

  Företagets digitala förmåga behöver jämföras med kundernas förväntningar, och samarbetspartners digitala mognad - snarare än med konkurrenterna. Det räcker inte att hålla jämna steg med konkurrenterna för att skapa digitala konkurrensfördelar. Om vi utvecklas långsammare än vår omvärld, så går vi faktiskt tillbaka i utvecklingen.

  Innehåll:
  01:20     Hur har diskussionerna om digital transformation förändrats på lednings- och styrelsenivå?
  09:50     De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med sin digitala transformation
  12:28     Att vara i samma takt som sin omvärld - inte jämfört med konkurrenter
  15:07     Att lära sig från omvärlden - ett utforskande förhållningssätt i arbetet
  17:42     Strukturera utvecklingen genom den "digitala mognadsmatrisen"
  27:37     Hur man kan få till den förflyttning man behöver
  34:24     Att bjuda in medarbetare till digital kreativitet
  38:33     Transformationsresan för DigJourney

  Marie Andervin på LinkedIn

  DigJourney

  Boken "Att leda digital transformation"

  • 46 min

Kundrecensioner

5,0 av 5
5 betyg

5 betyg

Ziongate ,

Nya tider kräver nya resonemang

Podcast som handlar om centrala frågor i många företag stora som små. Det finns både ett ledningsperspektiv och kundperspektiv. Trevlig ton hjälper.

Happy Accounting ,

Lärorik och rolig lyssning 👍

Spännande lyssning kring ämnet automatisering. Jag har lärt mig mycket som jag kan applicera i mitt eget företag.

Mest populära podcaster inom Näringsliv