23 avsnitt

Podden för dig som vill utveckla ditt företag. Automation, digitalisering, tillväxt, IT, strategi och annat kul!

Affärsutveckling med Tomas Wisten Tomas Wisten

  • Näringsliv
  • 5,0 • 5 betyg

Podden för dig som vill utveckla ditt företag. Automation, digitalisering, tillväxt, IT, strategi och annat kul!

  Tillväxtstrategi, ägarrollen och att öka företagets värde - Magnus Burvall

  Tillväxtstrategi, ägarrollen och att öka företagets värde - Magnus Burvall

  I det här avsnittet pratar vi om att bygga ett skalbart och systematiserat företag. Hur man kan ägna sig mer åt rollen som ägare och att planera sitt strategiarbete på ett genomtänkt sätt. Gäst är Magnus Burvall på Scalex Growth Partners. Inspirationen kommer från ledarskapsforskning, inkubatorer, modeller för bolagsstyrning och praktiska erfarenheter som de har testat på ett stort antal företag. 

  Ett vanligt problem för företagare är att den operativa verksamheten hela tiden påkallar uppmärksamhet, så det är svårt att hitta tid till strategiarbete. Det gäller att få lite distans till sitt företag, att se det utifrån eller uppifrån.

  Ägaren har en viktig roll som bärare av kulturen, källan till de långsiktiga målen och den som brinner för varför man vill driva företaget. Ägaren står för själen i bolaget. Det är viktigt att tydligt kunna kommunicera visionen, sin bild av framtiden.

  En bra utgångspunkt i arbetet är att fundera över vad som skapar värde i företaget. Att medvetet höja värdet på företaget skapar handlingsfrihet när man pratar med banker, finansiärer och andra ägare.

  För att lyckas nå sina mål gäller det att lyckas attrahera rätt talang. Det kan vara på olika nivåer, både till styrelse, olika experter och den operativa ledningsgruppen. Utmaningen är att hitta bästa möjliga talang för det man ska göra. Möjligheten att hitta experter är mycket bättre än tidigare, man kan exempelvis köpa in tjänster från partners istället för att rekrytera någon på heltid. Utbudet är inte längre bara lokalt, utan kan vara både nationellt och globalt. Det viktiga är att komma fram till vilken ordning man ska tillsätta olika roller, vilka som är viktigast att satsa på först, och vilka roller man skulle kunna täcka genom att köpa timmar istället för att göra en heltidsrekrytering. Det är inte minst relevant vid internationalisering.

  Digitalisering är ett viktigt område för de allra flesta, men det handlar inte bara om teknik. Digitalisering driver nya affärsmodeller, nya sätt att kommunicera med kunder, nya sätt att se på sina leverantörer och värdekedjor. Det ställer nya krav på färdigheter i företaget, och ger nya behov av partners runt företaget. Digitaliseringen ställer nya typer av frågor - hur kan vi idag skapa värde för våra kunder på bästa sätt?

  Ett annat viktigt område för ägarna är tillväxtfinansiering. Många mindre företag har bra system för att titta på sin ekonomi historiskt, men är inte alls lika bra på prognoser eller att veta vilka nyckeltal som driver kassaflödet. Ägarna har en viktig roll både för att ha koll på kassaflödet och ha bra relationer till finansiärer av olika slag. 

  Vad är det som driver värdeutvecklingen i bolaget? Ett strukturerat arbetsflöde för ägarrollen är ett enkelt sätt att åstadkomma stora förbättringar i värdetillväxten i bolaget. Man kan planera ägarfrågorna som en årscykel, så att man jobbar medvetet med alla uppgifter vid rätt tillfälle.

  Innehåll:
  00:41 Om Magnus Burvall och Scalex Growth Partners
  02:30 Metodik för att bygga skalbara, lönsamma och hållbara företag
  04:07 Principer - hur kan man tänka och förhålla sig
  06:10 Ta sig tid att jobba "på" företaget, inte i företaget
  08:10 Rollen som ägare - vad krävs av mig som ägare?
  10:45 Fyra värdeskapande områden - system, talang, digitalisering och tillväxtfinansiering
  29:00 Arbetsflöden - ägarskapet är ett arbetsflöde, man kan se det som ett projekt för varje år
  35:00 Verktyg: Digitalt styrelsearbete, digitala arbetsytor med olika analysverktyg
  39:00 Vilken typ av företag passar bäst för att jobba med Scalex?

  https://www.linkedin.com/in/magnusburvall/
  https://www.linkedin.com/company/scalexgp/

  • 44 min
  Framgång genom en coachande styrelse – Olof Carlstoft

  Framgång genom en coachande styrelse – Olof Carlstoft

  Vad är egentligen viktigt för en företagare att fokusera på? Det här avsnittet handlar om coaching,  styrelsearbete, att höja värdet på sitt bolag - och om att göra det man tycker är roligt!

  Gäst är Olof Carlstoft, som är engagerad i ett flertal bolag - bland annat som investerare och styrelseordförande i Fordonsbolaget, 2D fab, Carismar Software. Olofs drivkraft är att vara med och skapa tillväxt, och få både människor och företag att växa. Han vill bistå duktiga entreprenörer och ledningsgrupper för att nå mål som de själva inte trodde skulle vara möjligt.

  För Olof är det viktigt att det finns en tillväxtpotential, och att ägarna vill växa. Att skapa strukturkapital, värde utöver monetära värden (till exempel effektiva och inarbetade rutiner och processer, eller rekrytera duktiga och självständiga medarbetare).

  Det är också viktigt att det finns personer med i bolaget som kompletterar varandra och samarbetar bra som ett team. Olof har ett ovanligt stort fokus på medarbetarna - om man inte kan rekrytera bra medarbetare så har man en begränsning i verksamheten.

  Kul-faktorn är viktig! Man skapar ett företag för att nå ekonomisk framgång, och för att kunna leda verksamheten själv - men också för att det ska vara kul. Om man har roligt och man trivs på arbetet så går det bra. Om man bara styrs av tillväxt och vinst så är det lätt att tappa arbetsglädjen över tid.

  Alla företag har nytta av ett aktivt styrelsearbete, både för att höja värdet och få mer utrymme för kreativitet.  Utöver de formella kraven så kan styrelsen fungera som en coach för ägaren eller grundaren. Företagande är en lagsport där alla måste dra åt samma håll. Och alla vet att det finns inget framgångsrikt fotbollslag som inte har en coach. Coachens syfte är att se spelet lite från sidan och från ovan – både för individuella spelare, och för hela laget.

  Det är ett perspektiv som kan vara svårt att få om man är spelare - då är man här och nu, man är aktiv och man har fokus på sin roll i laget. Risken är då att man inte ser skogen för alla träd. Styrelsemöten är också möjligheter till tid för reflektion - vad har hänt sedan vi träffades sist, var är vi nu och vad ska hända innan nästa styrelsemöte? Det är ett enkelt sätt att skapa mer värde. Garanterat så kommer det ut en hel del actions, processer, produktförbättringar - och man blir klokare i enskilda beslutsfrågor.

  Det är naturligt att automatisera de processer man kan. Ett bra exempel är Fordonsbolaget, som säljer bilar både fysiskt och online. Man kan köpa bilar online och få dem hemlevererade. De har ett helt egenutvecklat affärssystem, som hanterar allt ifrån inköp och service, till rekond och att lägga ut bilarna till försäljning i olika kanaler. Fordonsbranschen är traditionellt ganska konservativ, men det händer mycket där också nu.

  Innehåll:
  02:27 Vad tittar Olof på i ett bolag för att engagera sig?
  04:54 Vad ska en entreprenör tänka på för att göra bolaget attraktivt för investerare?
  12:14 Styrelsens roll i digitalisering och automation
  17:10 Blinda fläckar när man driver sitt bolag
  20:11 Att ta in en extern styrelse i sitt ägarledda bolag
  21:30 Målsättningar
  27:48 Planer för framtiden

  Olof Carlstoft på LinkedIn

  • 30 min
  Automatiserad marknadsföring B2B – Melker Adolfsson & Hugo Cidrér

  Automatiserad marknadsföring B2B – Melker Adolfsson & Hugo Cidrér

  Automation har i grunden förändrat möjligheterna till marknadsföring mot konsumenter, men det är långt ifrån självklart hur man kan använda liknande tekniker business-to-business. Hur kan man jobba med digital marknadsföring mot andra företag, på ett sätt som är systematiskt, skalbart och så långt som möjligt automatiserbart?

  Gäster i avsnittet är Melker Adolfsson (vd) och Hugo Cidrér (Sales Automation Advisor) på företaget LinkedClient. De har tagit fram en process för att automatisera allt som går att automatisera i marknadsföring och försäljning mot företagskunder.

  För att kunna göra automatiserad marknadsföring och försäljning B2B så behöver man ha en tydlig bild av vilka mottagarna är. Det första steget är att nischa sig extremt hårt, mot en specifik beslutsfattare, på en specifik typ av bolag med ett specifikt problem. Det är väldigt många som inte har gjort det på detaljnivå. När det är gjort så blir det rätt tydligt vilken typ av meddelande man ska skicka.

  Därefter följer automatisk outreach - via mail, LinkedIn och andra kanaler som man kan automatisera. Efter ett tag brukar dock målgruppen ta slut - därför är det viktigt att man får in mottagarna i andra flöden, så att man kan bearbeta dem på andra sätt, exempelvis genom retargeting och e-postutskick. När man har bearbetat dem på ett automatiserat sätt länge, och de till slut bokar in ett möte - då kommer de antagligen att fatta ett beslut om att köpa. Då har de under en lång tid fått förtroende för företaget, och tajmingen har till slut blivit rätt.

  Innehåll:
  01:08    Om gästerna och LinkedClient
  02:28    Varför började ni intressera er för B2B-marknadsföring?
  04:34    Hur processen fungerar - välja nisch, hitta kunder, outreach och långsiktig bearbetning
  09:00    Visionen: En knapp för att få in en ny kund
  09:44    Stora förändringar inom B2B-marknadsföring - lättillgänglig teknik och mer data
  13:20    Skillnaderna mot manuell försäljning och cold calling
  15:43    Hur hittar man målgruppen på LinkedIn?
  16:40    Formulera meddelanden som tilltalar målgruppen - sälja direkt?
  19:30    Personlig avsändare, inte från en företagssida
  20:40    Företagets unika säljprocess
  21:27    Brukar man få negativ feedback vid automatisk outreach? Hitta rätt mottagare som har rätt problem, sedan är det en fråga om tajming
  24:58    Få över mottagarna till backend-flödet - egna kanaler och retargeting
  27:10    "B2B Sales are broken"
  28:45    Svårt att kontrollera traditionell B2B-försäljning
  29:15    LinkedClients egen marknadsföring och expansion i Europa
  31:15    Marketric - ett egenutvecklat verktyg
  33:23    Hur man kan komma in i LinkedClients egen leads-process

  LinkedClients hemsida
  Melker Adolfsson på LinkedIn
  Hugo Cidrér på LinkedIn

  • 34 min
  CRM-system – Nils Olsson

  CRM-system – Nils Olsson

  Att hantera information om kunderna är en av de viktigaste uppgifterna för ett företag, och ofta något som är ganska komplicerat att göra rätt. Det kan vara många inblandade medarbetare, flera olika system som man jobbar med, och inte minst juridiska krav. Tekniska lösningar kan snabbt kännas föråldrade. Dessutom kommer nya förväntningar från kunderna när det gäller kundservice, genomtänkt kommunikation, integration mellan e-handel och andra kanaler, mobilappar och kundportaler.

  I det här avsnittet träffar vi Nils Olsson, som är vd på Lime Technologies. De utvecklar CRM-system sedan 30 år tillbaka.
  De har sitt ursprung i Sverige men finns idag i 6 länder. Nils har jobbat på Lime i 16 år och stor erfarenhet av att implementera CRM-system för olika typer av företag.

  Företaget erbjuder två system - Lime Go för säljorganisationer och Lime CRM som är mer anpassningsbar. CRM-systemen blir mer en plattform än isolerade verktyg, exempelvis genom lösningar och kopplingar mot Marketing Automation, mobil arbetsorderhanterng, gamification, ERP-system, kundportaler osv. CRM-begreppet är mycket bredare nu än för 10 år sedan.

  Innehåll:
  01:30    Vilka funktioner CRM-systemen innehåller
  02:45    Anpassningar efter företag eller branscher + integrationer
  03:34    B2B-företag i fokus: Energisektorn, fastighetsbolag, partihandelsbolag, industrikonsulter
  04:15    Verktyg för prospektering
  05:12    De viktigaste innovationerna i moderna CRM-system
  02:52    Enkla vinster för de som inte använder något CRM-system alls
  10:25    Mindre personberoende - inte bara personliga relationer inom B2B
  12:14    Synpunkter från medarbetare - svårt att välja CRM-system
  14:17    E-handel som en del av verksamheten - synkning med CRM-systemet
  17:00    Kommunikation under kundresan och långa kundrelationer - särskilt e-postutskick
  21:25    Arbetssätt för kunder som kommit långt i utvecklingen
  22:48    Kundportaler - Mina sidor eller mobilapp. Vilka krav ska man ställa på CRM-systemet?
  25:34    Formulär på webben - en del av webbplattformen eller CRM-systemet?

  Lime Technologies

  • 33 min
  Skydda er mot hackerattacker - Linus Kvarnhammar

  Skydda er mot hackerattacker - Linus Kvarnhammar

  Det finns många faror som lurar i IT-världens skuggsida. Idag pratar vi om hur man kan hitta sårbarheter i sina IT-system och skydda sig mot hackare.

  Gäst i avsnittet är Linus Kvarnhammar, som är en professionell hackare. Han hjälper företag och andra organisationer att hitta sårbarheter och skydda sig mot andra hackare som har mindre ädla syften. Linus är också aktuell som en av hackarna i SVTs serie "Hackad", där man genomför hackerattacker mot personer och organisationer, som har godkänt det i förväg.

  Linus jobbar med penetrationstester och sårbarhetsanalyser. En typ av sårbarhet är "social engineering", där man tar sig in på företag genom exempelvis fysisk tillgång till lokalerna. Det kan vara en del av en attack, som gör att man får in en fot på nätverket och sedan kan ta sig vidare. 

  En annan typ av attack sker genom falska e-postmeddelanden, som är en typ av "phishing". Vi diskuterar även hantering av lösenord och ransomware-attacker. Det är svårt att skydda sig även för stora företag som jobbar hårt med säkerhet, exempelvis storbanker.

  Innehåll:
  01:09    Vad gör du som professionell hackare?
  03:17    "Social engineering" - sociala sårbarheter
  06:00    Att upptäcka att ett mail är falskt!
  07:54    Lätt att ta sig in på företag när man inte är alert
  10:25    Det mest utmanande uppdraget
  11:20    Vanligaste sårbarheten - stor "attackyta"
  12:35    Vägen in till administrationsrollen - och vad gör man sedan?
  14:24    Vad händer när uppdraget är slutfört?
  16:08    Ger TV-serien en rättvisande bild av verkliga hackingattacker?
  18:57    Vad är "phishing"?
  23:58    Vad är en "bakdörr"?
  23:35    Är antivirus-program lösningen?
  25:26    Vad är "ransomware"?
  26:30    Varför skyddar sig inte alla företag så mycket det går?
  30:40    Är man mer utsatt som användare av Windows eller Mac?
  32:29    Lösenorden - hur man väljer och hur man hanterar dem
  38:40    Avslutande tips - hur jobbar ni med säkerhet?

  "Hackad" på SVT Play:
  https://www.svtplay.se/hackad

  Syneptic:
  https://syneptic.com/

  Linus Kvarnhammar på LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/in/kvarnhammar/

  • 41 min
  Informationssäkerhet – Daniel Andersson

  Informationssäkerhet – Daniel Andersson

  Informationssäkerhet har snabbt blivit en av de viktigaste frågorna för företagare, i takt med allt fler hackerattacker, GDPR-regler, ransomware och överbelastningsattacker. Vi är helt beroende av olika IT-system, men samtidigt är det svårt att veta hur man ska förebygga allvarliga kriser. Och hur ska man veta var man är sårbar? 

  Gäst i avsnittet är Daniel Andersson, som är informationssäkerhetskonsult på Card And Payment Solutions AB. Han är certifierad informationssäkerhetschef enligt CISM och har jobbat med informationssäkerhet i över 10 år.

  Informationssäkerhet är ett hett ämne. Men hur vet man vad man behöver göra för att förebygga allvarliga problem?

  Som företagare kan man börja med att ställa sig frågorna: Vad har jag för moment i min verksamhet? Vad  gör jag och vad använder jag för tekniska verktyg för att göra de här momenten? Då kan man börja förstå vad man behöver skydda. I större företag brukar man gå igenom alla processer och fundera på vad det skulle kosta om det blir en störning under exempelvis en timme, en dag eller en vecka.

  Det handlar om en riskbedömning och vad man har för "riskaptit" - och utifrån det så behöver man bedöma vilka åtgärder man ska vidta. Man behöver tänka själv och inte bara lyssna på leverantörer, som vill sälja sina egna lösningar.

  Daniel på LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/in/danielandersson4/

  • 38 min

Kundrecensioner

5,0 av 5
5 betyg

5 betyg

Ziongate ,

Nya tider kräver nya resonemang

Podcast som handlar om centrala frågor i många företag stora som små. Det finns både ett ledningsperspektiv och kundperspektiv. Trevlig ton hjälper.

Happy Accounting ,

Lärorik och rolig lyssning 👍

Spännande lyssning kring ämnet automatisering. Jag har lärt mig mycket som jag kan applicera i mitt eget företag.

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Acast
Acast | Panc Media
Steven Bartlett
Johan Isaksson & John Skogman
FollowTheMoney
Jonas Björkman