216 avsnitt

Alphov & Lopez, med Michael Alphov och Oliver Lopez, är podden för dig som vill få tips på effektiva metoder inom personlig effektivitet, försäljning och ledarskap. Sköna gäster dyker också upp med (o)jämna mellanrum och ett nytt avsnitt släpps varannan torsdag.

- Läs mer och diskutera alla avsnitt på den officiella Facebooksidan som du hittar på www.facebook.com/alphovlopez
- Kolla även in www.alphovlopez.se

Alphov & Lopez Alphov & Lopez

  • Näringsliv
  • 4,6 • 31 betyg

Alphov & Lopez, med Michael Alphov och Oliver Lopez, är podden för dig som vill få tips på effektiva metoder inom personlig effektivitet, försäljning och ledarskap. Sköna gäster dyker också upp med (o)jämna mellanrum och ett nytt avsnitt släpps varannan torsdag.

- Läs mer och diskutera alla avsnitt på den officiella Facebooksidan som du hittar på www.facebook.com/alphovlopez
- Kolla även in www.alphovlopez.se

  #215 - Alphov & Lopez svarar

  #215 - Alphov & Lopez svarar

  Alphov & Lopez svarar ger alla er som lyssnar möjligheten att vara en del av showen genom att skicka in era brännande frågor inom ledarskap, produktivitet, försäljning, teamutveckling och marknadsfrågor.
   
  Tre frågor i veckans avsnitt där den första handlar om hur man kan undvika de vanligaste misstagen när man ska planera inför ett möte. Micke lanserar ”The magic five” som lösning. Vidare är det en fråga om LinkedIn är klubben för inbördes beundran och sista frågan är en fråga som är relevant för många i dessa tider då många inte är på kontoret och jobbar. Effekten av det kan bli massor av intern kommunikation i alla möjliga och om möjliga kanaler och hur ska man hantera detta på smartast sätt?
  Tre frågor, massor av svar och tankar som vanligt så bara att hänga med i 15 fullmatade minuter!
  Trevligt lyssnande!
  Michael & Oliver
  Ps. Som ni vet är avsnitten av "Alphov & Lopez svarar" är korta och kärnfulla, med en maximal längd på 15 minuter och max tre frågor per avsnitt. Detta gör avsnitten perfekta att lyssna på under en kaffepaus eller på väg till jobbet!
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Podcasten drivs av sälj- och marknadsexperten Oliver Lopez samt ledarskap- och effektivitetsexperten Michael Alphov. Oliver driver till vardags Structsales AB och Michael driver Effektiva Metoder AB.
  Kolla gärna in www.alphovlopez.se,  www.structsales.se,  www.michaelalphov.se samt www.updates.nu

  • 15 min
  #214 - Lyckas med kulturförändring och värdegrundarbete

  #214 - Lyckas med kulturförändring och värdegrundarbete

  I avsnitt 214 har vi det stora nöjet att sitta ned tillsammmans med Tobias Sturesson från Heart Management för att diskutera viktiga steg för att leda bestående kulturförändring och få värderingar att leva inom en organisation. Tobias belyser vikten av att organisationer måste börja med att ena ledarskapet kring en gemensam kulturvision samt vikten av att kartlägga kulturens nuvarande hälsa. Ett nuläge som, enligt Tobias, är luddigt i många organisationer. Det saknas helt enkelt samsyn över organisationskultur, vilket ofta leder till misslyckade förändringsinitiativ.
  Vidare pratar vi om vikten av att skapa ett tydligt fokus för att undvika att sträva efter för mycket och utmaningen med att göra värderingar meningsfulla. Samtalet omfattar även utvecklingen av nya ledarskapsvanor som är avgörande för bestående förändring, med fyra nyckelvanor som grund för framgång enligt Tobias.
  Vidare undersöker vi hur värderingar integreras i organisationen, med fokus på berättelser, ritualer, incitament och processer. Avsnittet avslutas med Tobias insiktsfulla råd om hur företag och organisationer kan påbörja denna omvandlingsresa, med betoning på vikten av att förstå den nuvarande kulturen för att skapa den kulturförändring man vill och önskar!
  Trevligt lyssnande!
  Michael & Oliver
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Podcasten drivs av sälj- och marknadsexperten Oliver Lopez samt ledarskap- och effektivitetsexperten Michael Alphov. Oliver driver till vardags Structsales AB och Michael driver Effektiva Metoder AB.
  Kolla gärna in www.structsales.se  och  www.michaelalphov.se
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Läs mer om Heart Management: https://heartmanagement.org/sei
  Ladda ned guiden Tobias nämner: https://heartmanagement.org/se/resurser/
  Lyssna på Tobias podcast: https://heartmanagement.org/en/podcast/

  • 1 tim. 12 min
  #213 - Alphov & Lopez svarar

  #213 - Alphov & Lopez svarar

  Alphov & Lopez svarar ger alla er som lyssnar möjligheten att vara en del av showen genom att skicka in era brännande frågor inom ledarskap, produktivitet, försäljning, teamutveckling och marknadsfrågor.
  Veckans avsnitt innehåller följande frågor och vi börja med att reda ut Jens P´s dilemma som är: Jag har en fråga, eller rättare sagt, en tanke jag vill bolla med er. Diskuterar denna fråga flitigt med mina kollegor så vill även höra era tankar.
  ”Vi har, precis som alla andra (antar jag åtminstone) problem med slöseri i olika former och vet även vad vi borde göra för att inte råka ut för samma slöseri igen. Åndå gör vi det. Varför är min fråga, varför?” En väldigt bra fråga som många känner igen sig och vi börjar svaret med en motfråga - ser alla på situationen på samma sätt?
  Avsnittet andra och sista fråga kommer från en man med nästan samma namn som ovan, nämligen Johan P som skriver följande: ”Oliver, du brukar ju prata om hur viktigt det är att prata insikter och värde i första kundmötet - men vad är viktigt i nästa steg - hur håller man dialogen levande och intressant?”
  Även detta är en bra fråga som vi för vårt bästa för att besvara och en ”sneakpeak” är att svaret handlar om att inte ha för bråttom mot avslut.
  Trevligt lyssnande!
  Michael & Oliver
  Ps. Som ni vet är avsnitten av "Alphov & Lopez svarar" är korta och kärnfulla, med en maximal längd på 15 minuter och max tre frågor per avsnitt. Detta gör avsnitten perfekta att lyssna på under en kaffepaus eller på väg till jobbet!
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Podcasten drivs av sälj- och marknadsexperten Oliver Lopez samt ledarskap- och effektivitetsexperten Michael Alphov. Oliver driver till vardags Structsales AB och Michael driver Effektiva Metoder AB.
  Kolla gärna in www.alphovlopez.se,  www.structsales.se,  www.michaelalphov.se samt www.updates.nu

  • 14 min
  #212 5 tips på hur du maximerar användandet av ditt CRM

  #212 5 tips på hur du maximerar användandet av ditt CRM

  Att köpa ett CRM tror många av oss ska lösa problematiken med data och rapportering. Det är inte riktigt så det fungerar.
  Utan att ha en plan för hur du ska jobba i ett CRM så kommer inte investeringen att ge den avkastning som du förväntat dig. Vi kommer att gå igenom fem områden som är viktiga att fokusera på vid införandet av ett nytt CRM. I avsnittet kommer vi att prata om rapportering, struktur, hur man tar till sig ett nytt system och ge tips på misstag vi kan undvika för att få ut så mycket som möjligt ur systemet.
  Trevligt lyssnande!
  Michael & Oliver
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Podcasten drivs av sälj- och marknadsexperten Oliver Lopez samt ledarskap- och effektivitetsexperten Michael Alphov. Oliver driver till vardags Structsales AB och Michael driver Effektiva Metoder AB.
  Kolla gärna in www.structsales.se  och  www.michaelalphov.se

  • 50 min
  #211 - Alphov & Lopez svarar

  #211 - Alphov & Lopez svarar

  Alphov & Lopez svarar ger alla er som lyssnar möjligheten att vara en del av showen genom att skicka in era brännande frågor inom ledarskap, produktivitet, försäljning, teamutveckling och marknadsfrågor.
  Två frågor i fokus i veckans avsnitt där Calle skriver följande i fråga 1: ”Jag har ett stort problem med flera av mina medarbetare då de är väldigt händelsestyrda och vi har pratat om detta massor av gånger. Det största problemet är att det är 100% tillgängliga på mailen hela tiden och både tror och argumenterar för att det måste vara på detta sätt. De säger att kunderna förväntar sig detta. Jag ser vilket problem detta är men behöver hjälpa med bra argument och lösningar för att göra annorlunda”
   
  Nästa fråga handlar om det men vi, just nu, får flest frågor gällande och det är givetvis AI! Marknadsföraren Anna undrar; ”med all utveckling inom AI är det svårt att veta hur man ska ta till sig allting? Har du några tips på var jag som marknadsförare kan börja?”
  Ja, vart ska man egentligen börja? Lyssna på av snitt 211 är en bra start :)
  Trevligt lyssnande!
  Michael & Oliver
  Ps. Som ni vet är avsnitten av "Alphov & Lopez svarar" är korta och kärnfulla, med en maximal längd på 15 minuter och max tre frågor per avsnitt. Detta gör avsnitten perfekta att lyssna på under en kaffepaus eller på väg till jobbet!
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Podcasten drivs av sälj- och marknadsexperten Oliver Lopez samt ledarskap- och effektivitetsexperten Michael Alphov. Oliver driver till vardags Structsales AB och Michael driver Effektiva Metoder AB.
  Kolla gärna in www.alphovlopez.se,  www.structsales.se,  www.michaelalphov.se samt www.updates.nu

  • 16 min
  #210 - Cyberhoten mot Sverige

  #210 - Cyberhoten mot Sverige

  Vecka efter vecka läser vi rubriker om ett ökat hot gällande cyberattacker. Bolag och myndigheter blir utpressade och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skriver följande på sin hemsida: ”Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Säkerheten har inte följt med i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela samhället blir sårbart för olika cyberhot. För att uppnå en så god cybersäkerhet som möjligt är viktigt att arbeta både proaktivt och reaktivt.I dag är många it-system inte längre enbart ett stöd för verksamheten, utan en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det finns också ett större beroende mellan olika it-system i dagens samhälle. Dessa beroenden sträcker sig både inom och mellan organisationer och mellan länder. Därför är det viktigt för både privat och offentlig verksamhet att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i verksamhetskritiska system”. Dessutom höll ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, den 26 januari, en pressbriefing med lägesbild om rådande cyberattack mot Sverige.
  Tillsammans med Jonas Stewén, VD på Secify Sweden, så granskar vi den senaste händelser i Sverige och Jonas hjälper oss att reda ut och förstå begreppen informationssäkerhet och cybersäkerhet samt vilket ansvar olika aktörer har i detta sammanhang.
  Dessutom pratar vi om de utmaningar och hot som företag, myndigheter och organisationer står inför och hur man  som bolag kan och bör förbereda sig. Jonas tar oss också genom en fiktiv situation där vi råkat ut för en attack. Hur kan man upptäcka det? Vad gör man först och vem ansvarar för vad egentligen? 
  Avsnittet avslutas med en diskussion om framtiden gällande  cybersäkerhet . Vad anser Jonas och Secify att alla behöver göra för att möta de växande hoten och utmaningarna på ett effektivt sätt?
  Trevligt lyssnande!
  Michael & Oliver
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Podcasten drivs av sälj- och marknadsexperten Oliver Lopez samt ledarskap- och effektivitetsexperten Michael Alphov. Oliver driver till vardags Structsales AB och Michael driver Effektiva Metoder AB.
  Kolla gärna in www.structsales.se  och  www.michaelalphov.se
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Läs mer om Secify - https://www.secify.com/
  Jonas Stewén på Linkedin - https://www.linkedin.com/in/jonasstewen/
  Secify på LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/secify-ab/

  • 1 tim. 24 min

Kundrecensioner

4,6 av 5
31 betyg

31 betyg

Emattias ,

Bra balans

Kul med balans mellan effektivitet och försäljning. Bra samtal, som om man är en del av dessa diskussioner. Mycket kunniga herrar. med självdistans.

Kajsa Rådevik ,

Fantastisk podd

Denna podd har hjälpt mig väldigt mycket hur jag ska planera och agera på jobbet. Väldigt välplanerad och överlägsen andra poddar. Snälla fortsätt göra det ni gör minst 6 år till!!

Försäljningschef ,

Bra podd

Mycket intressanta ämnen och bra programledare

Mest populära poddar inom Näringsliv

Framgångspodden
Acast
Empower Her
Sanne Josefson
Kapitalet
Monopol Media AB
RikaTillsammans | Om privatekonomi & rikedom i livet
Jan och Caroline Bolmeson
Börspodden
Johan Isaksson & John Skogman
Tabberaset
Frida Lund och Klara Doktorow

Du kanske också gillar

Framgångspodden
Acast
Johannes Hansen Podcast
Johannes Hansen
Juridikpodden
Juridikpodden
Alex & Sigges podcast
Perfect Day Media
Hälsorevolutionen
Acast
Dumma Människor
Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö

Mer av PR with an Edge