163 episodes

feldenkraisATM@evalaser är livelektioner från feldenkraisundervisning i grupp på Feldenkrais Skolan i Solna av & med @evalaser.
ATM-lektionerna är avsedda för personlig utveckling och inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. Du övar på eget ansvar.
Du finner mer information om hur det går till att lära dig lära igen med feldenkrais på hemsidan www.somatik.se/undervisning/soundcloud

feldenkraisATM@evalaser Eva Laser

  • Education

feldenkraisATM@evalaser är livelektioner från feldenkraisundervisning i grupp på Feldenkrais Skolan i Solna av & med @evalaser.
ATM-lektionerna är avsedda för personlig utveckling och inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. Du övar på eget ansvar.
Du finner mer information om hur det går till att lära dig lära igen med feldenkrais på hemsidan www.somatik.se/undervisning/soundcloud

  ID 191114 Tema: AY #30 på sidan, cirklar med huvudet och benet

  ID 191114 Tema: AY #30 på sidan, cirklar med huvudet och benet

  ATM LEKTION I GRUPP med Eva Laser,
  inspelad på Feldenkrais Skolan höstterminen 2019. Publiceringen är godkänd av de närvarande eleverna och lektionen identifieras av datumet då den spelades in med år, månad & dag. Inspelningarna är inte redigerade.
  Temat för terminen är ett utforskande av samspelet mellan emotionell kontroll och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv.
  På min hemsida under meny undervisning finns en undermeny, inspelade ATM, där du kan klicka vidare för en sammanställning av publicerade lektioner och kompletterande information för att göra din inlärning mer effektiv.
  Lektionen börjar med en frågestund och ger de närvarande tillfälle att komma till ro i här och nu. Denna del av lektionen är inte inspelad.
  Jag föreslår att du lyssnar på introduktionen när du redan ligger ner på golvet. Välj en bekväm och varm plats och använd en matta eller filt som underlag. Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil platta i lagom höjd, en kudde är för mjuk.
  Börja alltid lektionerna med en skanning i ryggläge. Gör det till en vana att skanna dig själv varje gång du pausar för att senare med större lätthet kunna vara närvande i dig själv under dagen.
  Det här är en enklare version av skanning.
  Ligg på rygg och sträck ut armarna och benen.
  Uppmärksamma hur hälarna ligger, hur underbenen ligger, skillnaden mellan höger och vänster sida i hälarna, underbenen, bakom knäna, i bäckenet, i de flytande revbenen i nedre delen av bröstkorgen, mellan skulderbladen, armbågarna och axlarna.
  Var uppmärksam på ryggradens hela längd från svansbenet, bäckenet, nedre delen av ryggen, högre upp mellan skulderbladen, nacken och huvudet.
  Lektionen är en liveinspelning som följer deltagarnas rytm. Kanske behöver du stoppa uppspelningen för att ta de pauser som du behöver?
  För nybörjaren är det ovant att uppmärksamma även det som inte direkt förs på tal. I talet radar vi upp orden, i handlingen sker det samtidigt. Därför är det värdefullt att du observerar även andra kroppsdelar än de som jag talar om mer direkt.
  Du behöver alltid uppmärksamma att din andning är lugn, lätt och fri. Du behöver även öva dig i att inte störas av affekter och känslor som är ovidkommande för själva övandet.
  Dessa ATMlektioner är avsedda för personlig utveckling och är inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.
  Det är gratis att lyssna och att lära med mina ATM. Om du uppskattar lektionerna, stöd gärna verksamheten ekonomiskt. Närmare information finns på somatik.se.

  • 49 min
  ID 191107 Tema: Huvudet är mer än ansiktet

  ID 191107 Tema: Huvudet är mer än ansiktet

  ATM LEKTION I GRUPP med Eva Laser,
  inspelad på Feldenkrais Skolan höstterminen 2019. Publiceringen är godkänd av de närvarande eleverna och lektionen identifieras av datumet då den spelades in med år, månad & dag. Inspelningarna är inte redigerade.
  Temat för terminen är ett utforskande av samspelet mellan emotionell kontroll och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv.
  På min hemsida under meny undervisning finns en undermeny, inspelade ATM, där du kan klicka vidare för en sammanställning av publicerade lektioner och kompletterande information för att göra din inlärning mer effektiv.
  Lektionen börjar med en frågestund och ger de närvarande tillfälle att komma till ro i här och nu. Denna del av lektionen är inte inspelad.
  Jag föreslår att du lyssnar på introduktionen när du redan ligger ner på golvet. Välj en bekväm och varm plats och använd en matta eller filt som underlag. Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil platta i lagom höjd, en kudde är för mjuk.
  Börja alltid lektionerna med en skanning i ryggläge. Gör det till en vana att skanna dig själv varje gång du pausar för att senare med större lätthet kunna vara närvande i dig själv under dagen.
  Det här är en enklare version av skanning.
  Ligg på rygg och sträck ut armarna och benen.
  Uppmärksamma hur hälarna ligger, hur underbenen ligger, skillnaden mellan höger och vänster sida i hälarna, underbenen, bakom knäna, i bäckenet, i de flytande revbenen i nedre delen av bröstkorgen, mellan skulderbladen, armbågarna och axlarna.
  Var uppmärksam på ryggradens hela längd från svansbenet, bäckenet, nedre delen av ryggen, högre upp mellan skulderbladen, nacken och huvudet.
  Lektionen är en liveinspelning som följer deltagarnas rytm. Kanske behöver du stoppa uppspelningen för att ta de pauser som du behöver?
  För nybörjaren är det ovant att uppmärksamma även det som inte direkt förs på tal. I talet radar vi upp orden, i handlingen sker det samtidigt. Därför är det värdefullt att du observerar även andra kroppsdelar än de som jag talar om mer direkt.
  Du behöver alltid uppmärksamma att din andning är lugn, lätt och fri. Du behöver även öva dig i att inte störas av affekter och känslor som är ovidkommande för själva övandet.
  Dessa ATMlektioner är avsedda för personlig utveckling och är inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.
  Det är gratis att lyssna och att lära med mina ATM. Om du uppskattar lektionerna, stöd gärna verksamheten ekonomiskt. Närmare information finns på somatik.se.

  • 45 min
  ID 191024 Tema: Normal rörlighet på stol

  ID 191024 Tema: Normal rörlighet på stol

  ATM LEKTION I GRUPP med Eva Laser,
  inspelad på Feldenkrais Skolan höstterminen 2019. Publiceringen är godkänd av de närvarande eleverna och lektionen identifieras av datumet då den spelades in med år, månad & dag. Inspelningarna är inte redigerade.
  Temat för terminen är ett utforskande av samspelet mellan emotionell kontroll och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv.
  På min hemsida under meny undervisning finns en undermeny, inspelade ATM, där du kan klicka vidare för en sammanställning av publicerade lektioner och kompletterande information för att göra din inlärning mer effektiv.
  Lektionen börjar med en frågestund och ger de närvarande tillfälle att komma till ro i här och nu. Denna del av lektionen är inte inspelad.
  Jag föreslår att du lyssnar på introduktionen när du redan ligger ner på golvet. Välj en bekväm och varm plats och använd en matta eller filt som underlag. Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil platta i lagom höjd, en kudde är för mjuk.
  Börja alltid lektionerna med en skanning i ryggläge. Gör det till en vana att skanna dig själv varje gång du pausar för att senare med större lätthet kunna vara närvande i dig själv under dagen.
  Det här är en enklare version av skanning.
  Ligg på rygg och sträck ut armarna och benen.
  Uppmärksamma hur hälarna ligger, hur underbenen ligger, skillnaden mellan höger och vänster sida i hälarna, underbenen, bakom knäna, i bäckenet, i de flytande revbenen i nedre delen av bröstkorgen, mellan skulderbladen, armbågarna och axlarna.
  Var uppmärksam på ryggradens hela längd från svansbenet, bäckenet, nedre delen av ryggen, högre upp mellan skulderbladen, nacken och huvudet.
  Lektionen är en liveinspelning som följer deltagarnas rytm. Kanske behöver du stoppa uppspelningen för att ta de pauser som du behöver?
  För nybörjaren är det ovant att uppmärksamma även det som inte direkt förs på tal. I talet radar vi upp orden, i handlingen sker det samtidigt. Därför är det värdefullt att du observerar även andra kroppsdelar än de som jag talar om mer direkt.
  Du behöver alltid uppmärksamma att din andning är lugn, lätt och fri. Du behöver även öva dig i att inte störas av affekter och känslor som är ovidkommande för själva övandet.

  • 51 min
  ID 191010 Tema: Kuskställning

  ID 191010 Tema: Kuskställning

  ATM LEKTION I GRUPP med Eva Laser,
  inspelad på Feldenkrais Skolan höstterminen 2019. Publiceringen är godkänd av de närvarande eleverna och lektionen identifieras av datumet då den spelades in med år, månad & dag. Inspelningarna är inte redigerade.
  Temat för terminen är ett utforskande av samspelet mellan emotionell kontroll och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv.
  På min hemsida under meny undervisning finns en undermeny, inspelade ATM, där du kan klicka vidare för en sammanställning av publicerade lektioner och kompletterande information för att göra din inlärning mer effektiv.
  Lektionen börjar med en frågestund och ger de närvarande tillfälle att komma till ro i här och nu. Denna del av lektionen är inte inspelad.
  Jag föreslår att du lyssnar på introduktionen när du redan ligger ner på golvet. Välj en bekväm och varm plats och använd en matta eller filt som underlag. Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil platta i lagom höjd, en kudde är för mjuk.
  Börja alltid lektionerna med en skanning i ryggläge. Gör det till en vana att skanna dig själv varje gång du pausar för att senare med större lätthet kunna vara närvande i dig själv under dagen.
  Det här är en enklare version av skanning.
  Ligg på rygg och sträck ut armarna och benen.
  Uppmärksamma hur hälarna ligger, hur underbenen ligger, skillnaden mellan höger och vänster sida i hälarna, underbenen, bakom knäna, i bäckenet, i de flytande revbenen i nedre delen av bröstkorgen, mellan skulderbladen, armbågarna och axlarna.
  Var uppmärksam på ryggradens hela längd från svansbenet, bäckenet, nedre delen av ryggen, högre upp mellan skulderbladen, nacken och huvudet.
  Lektionen är en liveinspelning som följer deltagarnas rytm. Kanske behöver du stoppa uppspelningen för att ta de pauser som du behöver?
  För nybörjaren är det ovant att uppmärksamma även det som inte direkt förs på tal. I talet radar vi upp orden, i handlingen sker det samtidigt. Därför är det värdefullt att du observerar även andra kroppsdelar än de som jag talar om mer direkt.
  Du behöver alltid uppmärksamma att din andning är lugn, lätt och fri. Du behöver även öva dig i att inte störas av affekter och känslor som är ovidkommande för själva övandet.
  Dessa ATMlektioner är avsedda för personlig utveckling och är inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.
  Det är gratis att lyssna och att lära med mina ATM. Om du uppskattar lektionerna, stöd gärna verksamheten ekonomiskt. Närmare information finns på somatik.se.

  • 50 min
  ID 191003 Tema: Skulderbladet är rörligt.

  ID 191003 Tema: Skulderbladet är rörligt.

  ATM LEKTION I GRUPP med Eva Laser,
  inspelad på Feldenkrais Skolan höstterminen 2019. Publiceringen är godkänd av de närvarande eleverna och lektionen identifieras av datumet då den spelades in med år, månad & dag. Inspelningarna är inte redigerade.
  Temat för terminen är ett utforskande av samspelet mellan emotionell kontroll och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv.
  På min hemsida under meny undervisning finns en undermeny, inspelade ATM, där du kan klicka vidare för en sammanställning av publicerade lektioner och kompletterande information för att göra din inlärning mer effektiv.
  Lektionen börjar med en frågestund och ger de närvarande tillfälle att komma till ro i här och nu. Denna del av lektionen är inte inspelad.
  Jag föreslår att du lyssnar på introduktionen när du redan ligger ner på golvet. Välj en bekväm och varm plats och använd en matta eller filt som underlag. Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil platta i lagom höjd, en kudde är för mjuk.
  Börja alltid lektionerna med en skanning i ryggläge. Gör det till en vana att skanna dig själv varje gång du pausar för att senare med större lätthet kunna vara närvande i dig själv under dagen.
  Det här är en enklare version av skanning.
  Ligg på rygg och sträck ut armarna och benen.
  Uppmärksamma hur hälarna ligger, hur underbenen ligger, skillnaden mellan höger och vänster sida i hälarna, underbenen, bakom knäna, i bäckenet, i de flytande revbenen i nedre delen av bröstkorgen, mellan skulderbladen, armbågarna och axlarna.
  Var uppmärksam på ryggradens hela längd från svansbenet, bäckenet, nedre delen av ryggen, högre upp mellan skulderbladen, nacken och huvudet.
  Lektionen är en liveinspelning som följer deltagarnas rytm. Kanske behöver du stoppa uppspelningen för att ta de pauser som du behöver?
  För nybörjaren är det ovant att uppmärksamma även det som inte direkt förs på tal. I talet radar vi upp orden, i handlingen sker det samtidigt. Därför är det värdefullt att du observerar även andra kroppsdelar än de som jag talar om mer direkt.
  Du behöver alltid uppmärksamma att din andning är lugn, lätt och fri. Du behöver även öva dig i att inte störas av affekter och känslor som är ovidkommande för själva övandet.
  Dessa ATMlektioner är avsedda för personlig utveckling och är inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.
  Det är gratis att lyssna och att lära med mina ATM. Om du uppskattar lektionerna, stöd gärna verksamheten ekonomiskt. Närmare information finns på somatik.se.

  • 49 min
  ID 190925 Tema: Pannan reagerar först på stress

  ID 190925 Tema: Pannan reagerar först på stress

  ATM LEKTION I GRUPP med Eva Laser,
  inspelad på Feldenkrais Skolan höstterminen 2019. Publiceringen är godkänd av de närvarande eleverna och lektionen identifieras av datumet då den spelades in med år, månad & dag. Inspelningarna är inte redigerade.
  Temat för terminen är ett utforskande av samspelet mellan emotionell kontroll och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv.
  På min hemsida under meny undervisning finns en undermeny, inspelade ATM, där du kan klicka vidare för en sammanställning av publicerade lektioner och kompletterande information för att göra din inlärning mer effektiv.
  Lektionen börjar med en frågestund och ger de närvarande tillfälle att komma till ro i här och nu. Denna del av lektionen är inte inspelad.
  Jag föreslår att du lyssnar på introduktionen när du redan ligger ner på golvet. Välj en bekväm och varm plats och använd en matta eller filt som underlag. Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil platta i lagom höjd, en kudde är för mjuk.
  Börja alltid lektionerna med en skanning i ryggläge. Gör det till en vana att skanna dig själv varje gång du pausar för att senare med större lätthet kunna vara närvande i dig själv under dagen.
  Det här är en enklare version av skanning.
  Ligg på rygg och sträck ut armarna och benen.
  Uppmärksamma hur hälarna ligger, hur underbenen ligger, skillnaden mellan höger och vänster sida i hälarna, underbenen, bakom knäna, i bäckenet, i de flytande revbenen i nedre delen av bröstkorgen, mellan skulderbladen, armbågarna och axlarna.
  Var uppmärksam på ryggradens hela längd från svansbenet, bäckenet, nedre delen av ryggen, högre upp mellan skulderbladen, nacken och huvudet.
  Lektionen är en liveinspelning som följer deltagarnas rytm. Kanske behöver du stoppa uppspelningen för att ta de pauser som du behöver?
  För nybörjaren är det ovant att uppmärksamma även det som inte direkt förs på tal. I talet radar vi upp orden, i handlingen sker det samtidigt. Därför är det värdefullt att du observerar även andra kroppsdelar än de som jag talar om mer direkt.
  Du behöver alltid uppmärksamma att din andning är lugn, lätt och fri. Du behöver även öva dig i att inte störas av affekter och känslor som är ovidkommande för själva övandet.
  Dessa ATMlektioner är avsedda för personlig utveckling och är inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.
  Det är gratis att lyssna och att lära med mina ATM. Om du uppskattar lektionerna, stöd gärna verksamheten ekonomiskt. Närmare information finns på hemsidan.

  • 48 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To