16 min

Att börja om igen Tusen Planer

    • Mental hälsa

Oavsett om det är en relation, en karriär eller vår livssituation i stort så är det ingen som längtar efter att komma i en situation där vi måste börja om. Att inse att man inte längre befinner sig i den ram eller i den bild som man så länge har haft och nu plötsligt måste skapa någonting nytt, en ny bild och struktur för sig själv och sitt eget liv. Men beroende på vilken inställning vi har till det som händer så kan den här situationen antingen bli något vi känslomässigt måste brotta med eller en ny och positiv möjlighet.

Oavsett om det är en relation, en karriär eller vår livssituation i stort så är det ingen som längtar efter att komma i en situation där vi måste börja om. Att inse att man inte längre befinner sig i den ram eller i den bild som man så länge har haft och nu plötsligt måste skapa någonting nytt, en ny bild och struktur för sig själv och sitt eget liv. Men beroende på vilken inställning vi har till det som händer så kan den här situationen antingen bli något vi känslomässigt måste brotta med eller en ny och positiv möjlighet.

16 min