30 min

Avfallsbantning för dummies - Natalie Lindkvist Avfallsbantning för dummies

    • Utbildning

"Avfallsbantning för dummies" - del 1. Natalie Lindkvist, Vafab Miljö, intervjuas om avfallsbantning och miljöengagemang i allmänhet.

"Avfallsbantning för dummies" - del 1. Natalie Lindkvist, Vafab Miljö, intervjuas om avfallsbantning och miljöengagemang i allmänhet.

30 min

Mest populära podcaster inom Utbildning