25 min

Avsnitt 10 NC-podden Språk och yrke

    • Utbildning

I detta avsnitt samtalar NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå med sina kollegor Sara Kjellström och Ann-Christin Lindberg som de har samarbetat med inom YFI-projektet under hösten. De pratar om vad eleverna ska få möjligheter att lära sig under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och hur dessa kunskaper och förmågor kan examineras. De resonerar också om hur vård- och språkläraren kan arbeta med olika typer av bilder i undervisningen och vikten av att eleverna får träna på sin förmåga att metareflektera.

I detta avsnitt samtalar NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå med sina kollegor Sara Kjellström och Ann-Christin Lindberg som de har samarbetat med inom YFI-projektet under hösten. De pratar om vad eleverna ska få möjligheter att lära sig under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och hur dessa kunskaper och förmågor kan examineras. De resonerar också om hur vård- och språkläraren kan arbeta med olika typer av bilder i undervisningen och vikten av att eleverna får träna på sin förmåga att metareflektera.

25 min

Mest populära podcaster inom Utbildning