10 min

Avsnitt 22 Ulrika Hansén 10minuter.se » podcast

    • Utbildning

Gråten är själens tvättmaskin
Ulrika Hansén arbetar som klasslärare på lågstadiet i Nacka kommun, utom en dag i veckan då hon skriver läromedel.

Hon använder sig av elevnära, lärorika ordspråk och citat som verktyg för att inkludera värdegrundsarbetet i svenskundervisningen på ett lätt och lustfyllt sätt.
Programmet handlar om hur arbetssättet kom till, hur man kan arbeta med det och några av vinsterna det ger. Det handlar också om öppna hjärtan, brobyggen mellan elever och att mötas på en ny känslomässig plattform.

Twitter:  @Ulrikasordsprak

http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/att-arbeta-med-ordsprak/

http://www.youtube.com/watch?v=WstbpKclCRM

http://issuu.com/majema/docs/majemas_katalog_1415/13?e=2517669/6789667

 

Gråten är själens tvättmaskin
Ulrika Hansén arbetar som klasslärare på lågstadiet i Nacka kommun, utom en dag i veckan då hon skriver läromedel.

Hon använder sig av elevnära, lärorika ordspråk och citat som verktyg för att inkludera värdegrundsarbetet i svenskundervisningen på ett lätt och lustfyllt sätt.
Programmet handlar om hur arbetssättet kom till, hur man kan arbeta med det och några av vinsterna det ger. Det handlar också om öppna hjärtan, brobyggen mellan elever och att mötas på en ny känslomässig plattform.

Twitter:  @Ulrikasordsprak

http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/att-arbeta-med-ordsprak/

http://www.youtube.com/watch?v=WstbpKclCRM

http://issuu.com/majema/docs/majemas_katalog_1415/13?e=2517669/6789667

 

10 min

Mest populära podcaster inom Utbildning

Mercatus Center at George Mason University
Simon Körösi
Annika Telléus
Framgangsakademin
Mel Robbins
Acast | Producent Camilla Zamek