52 min

Avsnitt 31 - Musikens betydelse för psykisk hälsa Bagaget

    • Mental hälsa

I avsnitt 31 får du höra ett samtal mellan musikterapeuten Elin och musikern Hannah. De samtalar om musikens betydelse för den egna hälsan och hur musiken kan vara ett redskap för att samtala om det som känns på insidan. Elin berättar om hur hon använder musiken som terapiform och Hannah berättar hur musiken har gått från att vara en ventil för henne till att också bli ett verktyg för att t ex nå en grupp elever i de projekt hon driver.Gäster:

Elin, Musikterapeut

Hannah, Musiker och (H)järnkoll ambassadör.

I avsnitt 31 får du höra ett samtal mellan musikterapeuten Elin och musikern Hannah. De samtalar om musikens betydelse för den egna hälsan och hur musiken kan vara ett redskap för att samtala om det som känns på insidan. Elin berättar om hur hon använder musiken som terapiform och Hannah berättar hur musiken har gått från att vara en ventil för henne till att också bli ett verktyg för att t ex nå en grupp elever i de projekt hon driver.Gäster:

Elin, Musikterapeut

Hannah, Musiker och (H)järnkoll ambassadör.

52 min