36 min

Avsnitt 32 - Om peer support Bagaget

    • Mental Health

I avsnitt 32 får du höra ett samtal om vad peer support är och varför en verksamhet ska anställa en peer support. Sonny berättar om sina erfarenheter av att introducera peer support i Sverige, samt vilka möjligheter och utmaningar det har inneburit.

Sofia berättar om att Västmanland nu har tagit steget mot att introducera peer support och vilka utmaningar hon har stött på, men även vilka möjligheter som hon ser med den nya yrkesgruppen.Forskningen visar att en peer support fungerar som ett socialt utjämningsystem som stärker social integration och stödjer utsatta gruppers tillit och delaktighet. I en utvärdering gjord i Västra Götalandsregionen konstaterades att en peer supporter möjliggör en ny form av dialog med patienter, där kunskap som tidigare varit svåråtkomlig för personal nu blivit tillgänglig och att patienter upplevt förbättrad återhämtning.Gäster:Sofia Ekman, utvecklingsstrateg på Välfärd, Region VästmanlandSonny Wåhlstedt, Verksamhetschef, NSPH Västra Götaland och Göteborg

I avsnitt 32 får du höra ett samtal om vad peer support är och varför en verksamhet ska anställa en peer support. Sonny berättar om sina erfarenheter av att introducera peer support i Sverige, samt vilka möjligheter och utmaningar det har inneburit.

Sofia berättar om att Västmanland nu har tagit steget mot att introducera peer support och vilka utmaningar hon har stött på, men även vilka möjligheter som hon ser med den nya yrkesgruppen.Forskningen visar att en peer support fungerar som ett socialt utjämningsystem som stärker social integration och stödjer utsatta gruppers tillit och delaktighet. I en utvärdering gjord i Västra Götalandsregionen konstaterades att en peer supporter möjliggör en ny form av dialog med patienter, där kunskap som tidigare varit svåråtkomlig för personal nu blivit tillgänglig och att patienter upplevt förbättrad återhämtning.Gäster:Sofia Ekman, utvecklingsstrateg på Välfärd, Region VästmanlandSonny Wåhlstedt, Verksamhetschef, NSPH Västra Götaland och Göteborg

36 min