1 tim. 19 min

Avsnitt 41: Dependent rational animals av Alasdair MacIntyre Tro och förnuft

    • Kristendom

I Dependent rational animals vill MacIntyre reflektera över människan som en biologisk varelse, som ett djur, som har en förmåga att reflektera etiskt och bli en "Independent practical reasoner". Men vi blir bara detta genom att ingå i relationer av givande och tagande: vår förmåga att bli egna, moraliskt reflekterande subjekt uppkommer enbart om vi ingår i relationer av givande och tagande.

I Dependent rational animals vill MacIntyre reflektera över människan som en biologisk varelse, som ett djur, som har en förmåga att reflektera etiskt och bli en "Independent practical reasoner". Men vi blir bara detta genom att ingå i relationer av givande och tagande: vår förmåga att bli egna, moraliskt reflekterande subjekt uppkommer enbart om vi ingår i relationer av givande och tagande.

1 tim. 19 min