35 min

Avsnitt 46: Vad säger forskningen om användningen av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter‪?‬ Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

    • Stat och kommun

Om forskningen när det gäller användandet av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Medverkar gör Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet som har forskat inom ämnet psykologi, främst avseende läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, och Gunilla Almgren Bäck, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som just nu också är verksam som doktorand vid Linnéuniversitetet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. 

Om forskningen när det gäller användandet av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Medverkar gör Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet som har forskat inom ämnet psykologi, främst avseende läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, och Gunilla Almgren Bäck, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som just nu också är verksam som doktorand vid Linnéuniversitetet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. 

35 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun