37 min

Avsnitt 47: Digitala verktyg som ett tidigt stöd i läs- och skrivutveckling Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

    • Stat och kommun

Ett samtal om läs- och skrivutveckling för barn i förskoleklass och lågstadiet och hur man kan använda sig av digitala verktyg i den processen samt hur dessa verktyg kan bli en stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Medverkar gör Lollo Eriksson och Ulrika Näsholm, båda rådgivare på SPSM och Erika Bergman, presssekreterare på myndignheten, är samtalsledare.

Ett samtal om läs- och skrivutveckling för barn i förskoleklass och lågstadiet och hur man kan använda sig av digitala verktyg i den processen samt hur dessa verktyg kan bli en stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Medverkar gör Lollo Eriksson och Ulrika Näsholm, båda rådgivare på SPSM och Erika Bergman, presssekreterare på myndignheten, är samtalsledare.

37 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun