37 min

Avsnitt 47: Digitala verktyg som ett tidigt stöd i läs- och skrivutveckling Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

    • Stat och kommun

Ett samtal om läs- och skrivutveckling för barn i förskoleklass och lågstadiet och hur man kan använda sig av digitala verktyg i den processen samt hur dessa verktyg kan bli en stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Medverkar gör Lollo Eriksson och Ulrika Näsholm, båda rådgivare på SPSM och Erika Bergman, presssekreterare på myndignheten, är samtalsledare.

Ett samtal om läs- och skrivutveckling för barn i förskoleklass och lågstadiet och hur man kan använda sig av digitala verktyg i den processen samt hur dessa verktyg kan bli en stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Medverkar gör Lollo Eriksson och Ulrika Näsholm, båda rådgivare på SPSM och Erika Bergman, presssekreterare på myndignheten, är samtalsledare.

37 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Utrikesdepartementet
Socialstyrelsen
MSB
Kronofogden
verksamt.se