18 min

(B)RUSET #11: Utseendekultur och kroppsmissnöje: Hur får vi till förändring? (B)ruset - Alkohol & Narkotika

    • Samhällsvetenskap

– Kroppsuppfattning och livstillfredsställelse i stort är väldigt starkt kopplat…
Läs mer

– Kroppsuppfattning och livstillfredsställelse i stort är väldigt starkt kopplat…
Läs mer

18 min

Mest populära podcaster inom Samhällsvetenskap