15 episodes

A podcast about our world in change and the search for adaptation, mitigation and resilient transitions. We cast with scenarios, science and storytelling.

Earth is complex and constantly changing. It resembles itself but never repeats, especially not when moving into uncharted territory. We are one degree above pre-industrial average global temperature. Facing climate change the size of ice-age, but in other directions. And there are more system changes. Humans are the driving force.

What to do and how to stay sane grasping global and local changes, transitions, sustainability, cooperation, resilience and complexity? Conversations with scientists, policy makers, entrepreneurs, activists, artists and philosophers with knowledge, insights and commitment.

We have entered the Anthropocene. But no single intellect, nor humanity collectively, are in control. We are all pushing and bound to follow along. We share stories that engage and help you remember the future. Adapt and take action to the world and life we live. Beyond One Degree.

Beyond One Degree Martin Hedberg - meteorologist

  • Natural Sciences

A podcast about our world in change and the search for adaptation, mitigation and resilient transitions. We cast with scenarios, science and storytelling.

Earth is complex and constantly changing. It resembles itself but never repeats, especially not when moving into uncharted territory. We are one degree above pre-industrial average global temperature. Facing climate change the size of ice-age, but in other directions. And there are more system changes. Humans are the driving force.

What to do and how to stay sane grasping global and local changes, transitions, sustainability, cooperation, resilience and complexity? Conversations with scientists, policy makers, entrepreneurs, activists, artists and philosophers with knowledge, insights and commitment.

We have entered the Anthropocene. But no single intellect, nor humanity collectively, are in control. We are all pushing and bound to follow along. We share stories that engage and help you remember the future. Adapt and take action to the world and life we live. Beyond One Degree.

  Polarfararna del 3, Klimat med Isak Stoddard

  Polarfararna del 3, Klimat med Isak Stoddard

  (Episode in Swedish) Riksteatern har satt upp pjäsen Polarfararna av Camilla Blomqvist. Tre forskare befinner sig på den öde arktiska isen för att göra vetenskapliga mätningar kopplade till plast och klimat. Sakta går det upp för dem att det som från början var vardag med små problem växer till en mycket speciell situation.  I detta avsnitt samtalar jag, Martin Hedberg, med Isak Stoddard, forskare vid CEMUS vid Uppsala Universitet om klimat och om att vända ut och in på jordskorpan samt insikten om att livet i mångt och mycket handlar om förlust. Vad är värt att rädda och vad kan vi släppa taget om? Om frontallobens betydelse för människans förmåga att tänka långsiktigt.  Klimatet är en existensiell fråga. Vi kommer också in på språkets betydelse för att kunna beskriva och tolka världen omkring oss. Vad innebär "hållbar utveckling" egentligen? Är det en godispåse där man kan plocka det som passar sin verksamhet och på så sätt legitimera en kanske i grunden ohållbar verksamhet?  Klimatet som en moralisk storm där begreppet rättvisa kommer att bli alltmer centralt. Klimatförändringar orsakas främst av människor som är sist att känna av konsekvenserna, medan de som bidragit minst till skadorna är de som känner av konsekvenserna först och mest.  Kommer samhället att kollapsa? Vilka metaforer och berättelser skulle kunna hjälpa oss hantera situationen bättre?  Musik: Magnus Larsson.  Isak tipsar om Påvens skrift om klimat, miljö och ekologi Laudato Si.  Det första avsnittet handlade om pjäsen i sig, det andra om plaster. Det här är det avslutande avsnittet som alltså handlar om klimatfrågor.   

  • 42 min
  Polarfararna del 2 Om plast

  Polarfararna del 2 Om plast

  (Episode in Swedish) Riksteatern har satt upp pjäsen Polarfararna av Camilla Blomqvist. Tre forskare befinner sig på den öde arktiska isen för att göra vetenskapliga mätningar kopplade till plast och klimat. Sakta går det upp för dem att det som från början var vardag med små problem växer till en mycket speciell situation.  I detta avsnitt samtalar jag, Martin Hedberg, och Marika Haeggman (Albaeco) med Marie Löf, miljövetare och ekotoxikolog vid Stockholms Universitet om plaster. Hur kan det komma sig att man hittar plaster i Arktis? Hur lång tid tar det att för naturen att bryta ner plaster? Varifrån kommer plasterna och vad skall vi göra åt problemen?  Musik: Magnus Larsson.  Marie tipsar om SIN List där man kan kolla kemiska föreningar.  Det första avsnittet handlade om pjäsen i sig.  Nästa avsnitt handlar om klimat.  Podcastserien är ett samarbete mellan BeyondOneDegree och Albaeco vid Stockholms Universitet.

  • 30 min
  Polarfararna av Riksteatern

  Polarfararna av Riksteatern

  Riksteatern har satt upp pjäsen Polarfararna av Camilla Blomqvist. Tre forskare befinner sig på den öde arktiska isen för att göra vetenskapliga mätningar kopplade till plast och klimat. Sakta går det upp för dem att det som från början var vardag med små problem växer till en mycket speciell situation.  I tre podavsnitt samtalar Marika Haeggman från Albaeco och jag, Martin Hedberg, kring pjäsen och några av de vetenskapliga frågorna som ligger till grund för att pjäsen sattes upp. Detta avsnitt handlar om konsten som uttryck för vetenskap. De två kommande podavsnitten handlar om plaster respektive klimat.  Medverkande i detta podavsnitt: Åsa Johannisson, regissör, Måns Lagerlöf, (tidigare) teaterchef och Anna Lundberg verksamhetsutvecklare. Myra Neander och Anita Nyman, skådespelare. Musik: Magnus Larsson.  Vi börjar med ett samtal kring vetenskap, konst och pjäsen.  Vår temporära studio, i vad som under samtalet framkommer är ett "skitfult rum", på Riksteatern. Martin Hedberg, Åsa Johannisson, Måns Lagerlöf, Anna Lundberg och Marika Haeggman.  Senare i avsnittet så går vi ner till repetitionslokalen och samtalar med två av skådespelarna, Anita och Myra.  Regissör Åsa Johannisson samtalar med skådespelarna Anita Nyman och Myra Neander kring scenografimodellen.

  Pjäsen Polarfararna handlar om tre forskare som är ute på isen i Arktis för att ta prover av snö och is. De är metodiska och repetitiva i sina rörelser. De är ute på ett viktigt uppdrag. Expeditionen kostar resurser att genomföra och de upplever alla att de gör något stort och väsentligt för mänskligheten. Men de tar inga onödiga risker och de resonerar om hur Andrée-expeditionen misslyckades redan vid starten med sin luftballong när de skulle nå Nordpolen.

  Men strävan efter att få ännu lite mer data och minska risken för kontaminerade prover gör att de flyttar sig längre och längre ut från den trygga plats de startade vid. Det finns saker som tyder på att de kanske inte borde göra så, men man kan ju inte veta säkert. Och de har de mest avancerade tekniska hjälpmedlen som finns att få tag på för att navigera rätt. Andrées brevduvor känns avlägsna. Men snart ska det visa sig att människan är sårbar och ensam även i goretex-kläder och med satelliter i rymden. Eller kanske till och med ännu mer sårbar, vi faller från en högre höjd.

  Tillit till auktoriteter, naturvetenskapens landvinningar, personliga tillkortakommanden, ansvar, skuld, personligt risktagande, smutsiga pengar, rädsla, befrielse och insikter. Pjäsen berör många relationer, egenskaper och känslor. Ett genomgående tema är hur vi hanterar och fattar beslut under osäkerhet, när vi inte har tillräckligt med information, eller när den informationen vi har inte passar det rådande paradigmet eller vår uppfattning om hur världen ser ut och fungerar.

  I föreställningen påminner de tre skådespelarna, expeditionsledaren Anita Nyman, hennes kuvade medarbetare Malin Alm, och den spontana och lite oerfarna doktoranden Myra Neander, oss flera gånger om att pjäsen bara är på låtsas. Som för att lugna oss så att det inte är en dokumentär vi ser. Jag tänker att föreställningen är en berättelse med många bottnar, liknelser och metaforer som referenser till kultur och saker som faktiskt har hänt vid expeditioner i den bistra, vackra och oförlåtande miljön i Arktis.

  /Martin

  • 43 min
  Max, klimat och gröna burgare

  Max, klimat och gröna burgare

  Den 8 mars 2018 hade Max Burgers ett seminarium i Stockholm. Man presenterade då sina ambitioner kring hållbarhets- och klimatfrågor samt en serie av nya vegetariska burgare. Jag var där och lyssnade samt spelade in seminariet.

  Det här podavsnittet är producerat i samarbete med Max Burger.

  Efter det ordinarie seminariet, när åhörarna var ute och testade Max nya gröna burgare, så gjorde jag en intervju med Anna Richert matexpert på Världsnaturfonden och Ingela Stensson, omvärldsanalytiker på United Minds. Vi talade kring kött- och vegomat, trender, traditioner och hur vi får till en hållbar livsmedelskultur.  Det blir också inslag från chefskocken Jonas Mårtensson, hållbarhets- och informationschefen Kaj Török och några av panelisterna, bland annat tidigare politikern, numera VD:n Maria Wetterstrand i poddavsnittet.  Du kan lyssna på poddavsnittet antigen direkt från spelaren högst upp på den här sidan. Eller så laddar du ner det från din vanliga källa till poddar, sök då på "Beyond One Degree".  I nedanstående videoklipp förklarar Kaj Török hur det förhåller sig med klimatpåverkan som Max Burgers står för, hur mycket som kommer från olika områden och vilka ambitioner man har för att minska påverkan.  Film 1. Kaj Török om Max Burgers klimatpåverkan.  Film 2. Max's hållbarhetschef Kaj Török beskriver hur företagets klimatpåverkan fördelas mellan Scope 1, 2 och 3. Han beskriver också hur man klimatkompenserar genom att plantera träd genom Plan Vivo certifiering.  Vill du läsa mer om Max ansvarspolicy, klimat, hållbarhet mm så finner du det på deras hemsida.  Efter samtalet i konferenslokalen kunde även vi gå ut och prova på de nya burgarna som serverades i korridoren på Garnisonen konferens.  Film 3. Max chefskock Jonas Mårtensson och Sverigechefen Christoffer Bergfors fångade mitt i varsin tugga av de nya burgarna.  Bakgrund till beräkning av klimatpåverkan  Scope 1 är förbränning av fossila bränslen för t.ex. tillverkning i egna lokaler och fabriker eller utsläpp från egna fordon och maskiner.  Scope 2 är förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.  Scope 3, resten, är utsläpp från varor och tjänster man köper in t.ex. logistik, flygresor, taxi, materialförbrukning, livsmedel. Det här är saker man behöver i sin verksamhet, utsläpp utanför kärnverksamheten som uppkommer till följd av det man håller på med.  Det är viktigt att man minskar på sina bidrag till klimatpåverkan så mycket man kan -och därefter kompenserar det som återstår. Och att det är en iterativ process, dvs att man upprepar processen för att bli ännu bättre.  Tanken är vara "neutral". Jag sätter det inom citationstecken eftersom inget är neutralt i ett komplext system. Men när det gäller flöden av gaser så håller en modell där man adderar och subtraherar ganska bra. Och det gör också att man skulle kunna gå lite längre. Jag resonerar kring det i podden. Att kompensera med marginal.  Jag tror inte samhället kommer att komma till en punkt där vi kan konstatera att någon aktör har "kommit i mål". Hållbarhet är inte heller ett "End Game" som schack eller maraton. Men det är viktigt att aktörerna rör sig i rätt riktning, bort från det ohållbara. Och det är viktigt att vi konsumenter ställer krav och kommer med feedback på vad de gör.  Max är ambitiösa i sina ansträngningar att skapa nyttiga och goda livsmedel med liten klimatpåverkan. Men/och de är fortfarande ett bolag med krav på avkastning till ägarna. Det är då intressant att se att de hanterar bägge dessa saker och att de vill leda burgarbranschens hållbarhetsfrågor. De sätter press på övriga aktörer i branschen att agera.  /Martin

  • 29 min
  Solel och fastigheter

  Solel och fastigheter

  Den här podden kom till på mitt initiativ efter ett seminarium som arrangerades av Solelkommissionen.  Jag var inbjuden som åhörare och temat för dagen var ganska ljust (metaforen oundviklig): Det går bra för solel och vi är alla överens om att göra det ännu bättre.  En positiv stämning präglade hela samtalet, alla föreföll vara överens och man får anstränga sig för att hitta differentierade åsikter eller smolk i bägarna. Kan det vara så att det bara är full fart framåt som gäller?  Nätverket Solelkommissionen (ett samarbete mellan Vasakronan, Telge Energi, JM, HSB och Solkompaniet) skrev i sin inbjudan att seminariet är uppdelat i två delar. "På det första berättar vi om de förbättringar som skett i regelverken för solel och vilken effekt det har på solelutbyggnaden. Det andra panelsamtalet handlar om vad politiken har för planer för solel och några av de förslag till förbättringar som Solelkommissionen driver."  Jag bad två av panelisterna stanna kvar efter seminariet, Anna Denell, Hållbarhetschef på fastighetsbolaget Vasakronan och Johan Öhnell, VD på Solkompaniet. Jag känner dem bägge sedan tidigare, men/och tänkte att de skulle kunna ge en bild av situationen som kan kännas igen av många av oss andra konsumenter. Inte nödvändigtvis för att vi är i beslutssituation på stora bolag, men för att vi berörs av hur fastighetsbolag resonerar kring sina affärer och den allmänna miljön som vi alla vistas i, respektive hur de som tillhandahåller solceller ser på möjligheterna att leverera till såväl stora aktörer som privatpersoner.  Vi har ett samtal som kretsar kring solenergi och hur det påverkar och påverkas av fastigheter, investeringar, politik, arkitekter och omställning till hållbara energisystem. Anna och Johan har i alla fall lite skilda syn på marknaden, men det det handlar om måste betraktas som detaljer. Det rör gränsen för vad som skall betraktas som små- respektive storskalig solelsproduktion. Johan poängterar att det är viktigt att ha en gräns, Anna vill lägga den lite högre upp.  Det är i detta sammanhang som talet 255 kW dyker upp. Det handlar om solcellsanläggningens effekt. Om den är under 255 kW så slipper man betala en väsentlig del av energiskatterna. Det här är för att underlätta för småskalig energiproduktion, typ villaägare.  Den yta solceller som det motsvarar är ungefär 1500 m2, dvs typ 30 villatak, en femtedels fotbollsplan eller sju tennisbanor. Bara för att få ett grepp om hur mycket det är i ett mått som är begripligt.  Solkompaniet har bidragit ekonomiskt till produktionen av avsnittet.  /Martin

  • 27 min
  Rob Hopkins, founder of the Transition movement

  Rob Hopkins, founder of the Transition movement

  Rob Hopkins tells us the story of how the Transition movement started and how he uses stories and innovations to paint possibilities and reposition the way we see ourselves in relation to nature and the future.  Rob has created the world-wide network of positive engagement he imagined to himself a more than a decade ago. People rebuilding local agriculture and food production, localizing energy production, rethinking healthcare, buildings, waste management and more.  Rob visited Sweden in October 2017. He was the keynote speaker at the annual meeting of the Swedish Transition Network, Omställningsnätverket, that took place in the town Växjö. After that he visited municipalities, universities, local entrepreneurs and transition initiatives in southern Sweden.  Rob is very inspiring. He knows about the problems we faces, but even so he manages to feed people with hope through his thinking and storytelling. He challenge the world to bring innovation, to imagine a thriving future and to try out things you didn’t think was possible.  Rob uses the water flowing through a forest as a metaphor for local economy. From a presentation in Örebro, Sweden.  He does it by telling stories about what other people have achieved, and by using vivid metaphors. He compares money and economy with rain in a forest. And imagines the Queen throwing bricks through his window because she might get pissed when Rob introduced a local currency.  Kevin Anderson once said: ”The largest obstacle is the human lack of imagination of what a better world would look like”.

  In Robs words that is: "What if?, Let’s try!"  Punk had a big influence on Rob. The spirit of punk, if you don’t like the music on the radio, make your own. If you know 3 chords, form a band.  And in his 20’s he got a book about permaculture, and that's where he started to question the way we use energy and grow food. And eventually out of that grew the Transition movement.  This interview with Rob was recorded in Uppsala, October 10, 2017.  /Martin Hedberg

  • 37 min

Top Podcasts In Natural Sciences

Listeners Also Subscribed To