47 min

40: Hur mår barnen i förskolan‪?‬ BVCpodden

    • Föräldraskap

Vad finns det för forskning om förskolan? Vad vet vi om hur våra barn mår?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Ulla Waldenström,
författare till boken Mår barnen bra i förskolan?
Så bekriver Ulla Waldenström sig själv på sin blogg Bevisad nytta:
"Jag är barnmorska, beteendevetare och framför allt forskare. Jag har under lång tid forskat om frågor som rör vård i samband med barnafödande. Mitt intresse har särskilt rört förhållandet mellan födandets natur (biologin och psykologin) och födandets kultur (vårdmiljön och den medicinskt tekniska utvecklingen). I min forskning har jag velat göra skillnad, bland annat genom att testa och utvärdera olika vårdformer. Men jag har också velat förstå, till exempel vad som påverkar kvinnors upplevelse av förlossningen."
Special Guest: Ulla Waldenström.

Vad finns det för forskning om förskolan? Vad vet vi om hur våra barn mår?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Ulla Waldenström,
författare till boken Mår barnen bra i förskolan?
Så bekriver Ulla Waldenström sig själv på sin blogg Bevisad nytta:
"Jag är barnmorska, beteendevetare och framför allt forskare. Jag har under lång tid forskat om frågor som rör vård i samband med barnafödande. Mitt intresse har särskilt rört förhållandet mellan födandets natur (biologin och psykologin) och födandets kultur (vårdmiljön och den medicinskt tekniska utvecklingen). I min forskning har jag velat göra skillnad, bland annat genom att testa och utvärdera olika vårdformer. Men jag har också velat förstå, till exempel vad som påverkar kvinnors upplevelse av förlossningen."
Special Guest: Ulla Waldenström.

47 min