21 avsnitt

Aktuelle podcasts fra Byens Netværk om udfordringerne for byggebranchens mange aktører.

Produceret af journalist Lasse Soll Sunde.

Byens Podcast - en podcast om byggebranchen

  • Näringsliv

Aktuelle podcasts fra Byens Netværk om udfordringerne for byggebranchens mange aktører.

Produceret af journalist Lasse Soll Sunde.

  Byens Podcast - Jan Gehl og livet mellem husene

  Byens Podcast - Jan Gehl og livet mellem husene

  En af dansk arkitekturs store personligheder er arkitekten Jan Gehl, der siden 1960’erne har forsket i, hvordan vi mennesker bruger vores byer. Jan Gehls tanker er på mange måder et oprør mod den modernistiske måde at tænke byer på, hvor hver funktion er adskilt. I stedet sætter han fokus på de menneskelige behov, på livet mellem husene, på sammenkoblingerne, cykelstierne og det levede liv.

  Men hvordan har byen så konkret forandret sig, siden Jan Gehl lagde ud som ung arkitekt i 1960’erne? Og hvilke kvaliteter har den her i 2020, hvor nogle vil måske mene, at støjen fra mennesker i byrummene er kommet til at fylde lidt for meget? Det er udgangspunktet for denne udgave af Byens Podcast, hvor du kan høre den i dag 84-årige Jan Gehls egne nedslag i historien om byerne og deres liv.

  Tilrettelægger: Lisbet Fibiger
  Journalist: Lasse Soll Sunde

  • 37 min
  Byens Podcast - Byen for alle

  Byens Podcast - Byen for alle

  2020 har været lidt af et kontrasternes år for byens liv og rum. Først kom stilheden, siden et nyt pres på byens attraktive byrum.

  Byens rum har altid været en kampplads, hvor vi hele lærer at finde nye balancer, siger arkitekt Jan Gehl, der med bogen "Livet mellem husene" fra 1971 var pioneren for den udvikling af byrummene, som København siden slog ind på.

  I Københavns Kommune arbejder de på, at få flere beføjelser, så de hurtigere kan styre uden om støjens udfordringer, lyder det fra Københavns Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Hun arbejder samtidig på, at få bragt den urbane puls ud i flere byområder, således at trykket på de populære områder bliver bedre fordelt.

  Støj er også blevet en genstand for forskning - især den støj der kommer fra naboerne. Det har antropolog Sandra Lori Petersen forsket i og udgivet hvidbogen ”Nabostøj en fælles udfordring.” Hun peger på, at det ofte handler om den enkeltes moral, men ikke så meget om den fælles arkitektur, der er fokus på. Det dogme skal udfordres, mener hun.

  Medvirkende:
   Jan Gehl, arkitekt og grundlægger af Gehl Architects
   Sandra Lori Petersen, antropolog og forfatter af hvidbogen ”Hvad er nabostøj?” (2020)  
   Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

  • 14 min
  Byens Podcast - Kampen om byrummet

  Byens Podcast - Kampen om byrummet

  Sommeren igennem har tiltagende klager om støj og ukontrollerede fester i byens gader fyldt i medierne.

  Efter stilheden, der fulgte med den lange corona-nedlukning, har bylivet fået et kraftigt tryk på volumenknappen – og for beboere i nogle af landets største byer er den daglige festlarm, råben fra de badende og høj musik fra soundboxes simpelthen rykket for tæt på.

  Men hvad er opskriften på det gode byliv, der måske nogle steder ser ud til at være druknet i sin egen succes? Ud over at tale om adfærden, kan vi så planlægge og bygge anderledes?

  Byens Podcast er taget til Nordhavn og har talt med:

  Brian Andreasen, beboer i Nordhavn
  Per Schulze, udviklingschef i By & Havn
  Mads Birgens, head of urbanism, arkitektfirmaet Cobe
  Jan Gehl, arkitekt og grundlægger, Gehl Architects

  • 23 min
  Byens Podcast - Leverer klimapartnerskabet varen?

  Byens Podcast - Leverer klimapartnerskabet varen?

  Hvordan kan byggeriet nå klimamålene? Vil en fælles materialebank og frivillige bæredygtighedsklasser hjælpe os på vej – eller hvad mere skal der til for at branchen når i mål med at nedsætte byggeriets CO2-udledning med 70 procent i 2030? Leverer klimapartnerskabet varen?

  Dette og meget mere kan du høre diskuteret i denne udgave af Byens Podcast.

  Vi har talt med:

  Klima- og bæredygtighedschef Andreas Weidinger fra Dansk Byggeri.
  Professor Morten Birkved, fra Livscykluscenteret ved Syddansk Universitet
  Arkitekt Signe Sand, Den Grønne Studenterbevægelse
  Morten Homann, Direktør, Boligkontoret Århus.

  Velkommen til Byens Podcast.
  Tilrettelægger er Lisbet Fibiger
  Vært og producer er Lasse Soll Sunde.

  • 19 min
  Byens Podcast: Fra coronakrise til grøn genstart #2

  Byens Podcast: Fra coronakrise til grøn genstart #2

  Hvordan booster vi økonomien og beskæftigelsen i byggeriet uden at skylle de grønne ambitioner ud med badevandet? Det undersøger Byens Podcast i miniserien ”Fra Coronakrise til grøn genstart”. I denne udgave har vi talt med

  • Boligminister Kaare Dybvad Bek, der sammen med regeringen netop har frigivet 30 mia. kr. til energirenovering af landets almene boligmasse.

  • Anders Lendager, direktør i Lendager Group, der står bag flere bæredygtige projekter, hvor genanvendelse og cirkulære forretningsmodeller er med til at innovere branchen.

  • Forsker og sektionsleder på Teknologisk Institut, Martha Kathrine Sørensen, der deler ud af erfaringerne fra partnerskabet Rebus, hvis ambitiøse bæredygtighedsmål søges opfyldt gennem styrket samarbejde og projektoptimering.

  • Mette Qvist, direktør i Green Building Council, der løbede følger den bæredygtige indsats i byggeriet og på det seneste har oplevet en stærkt stigende efterspørgsel efter DGNB-certificeringer.

  Velkommen til Byens Podcast. Tilrettelægger er Lisbet Fibiger, Vært og producer er Lasse Soll Sunde.

  • 19 min
  Byens Podcast: Fra coronakrise til grøn genstart #1

  Byens Podcast: Fra coronakrise til grøn genstart #1

  Er det muligt at kombinere genrejsningen af økonomien i byggebranchen med grønne ambitioner? Gennem fire aktuelle interviews ser vi på mulige veje til vækst i byggeriet, der kan gå hånd i hånd med bæredygtighed og klimamål. Du kan høre:

  ·      Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune
  ·      Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania
  ·      Anna Esbjørn, programleder for Fremtidens Byer i Tænketanken Concito
  ·      Rune Kilden, byudvikler, Kilden & Hindby

  Står det til Jesper Nygård fra Realdania, skal kroner bragt i spil under coronakrisen i høj grad bruges til at investere i bæredygtigt byggeri. Derfor har Realdania netop afsat 175 mio. kroner - penge, der især skal bruges på at booste det grønne byggeri. Hør mere om Realdanias konkrete ambitioner her. med hjælp fra diverse hjælpepakker og puljer -

  For overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, er det centralt, at der fremover skal stilles skrappere grønne krav, når der skal laves lokalplaner. Flere nye greb vil blive bragt i spil, bl.a. skal en ny ”materialebørs” hjælpe til at lette anvendelsen af genbrugsprodukter og byggeaffald. Hør hvilke tiltag Frank Jensen ser for sig og hvordan han gerne ser et samarbejde mellem kommunen og de private aktører.

  At de private aktører også har et stort ansvar for at løfte den grønne omstilling står også klart for den aarhusianske byudvikler Rune Kilden. Kilden & Hindby, der står bag en række ikoniske byggerier i den jyske hovedstad, er lige nu i gang med at opføre et nyt – og nytænkende - kontorbyggeri af genbrugsmaterialer, som du også kan høre mere om i denne podcast.

  Hvilke elementer, der er helt afgørende for en grøn genstart af økonomien, fortæller programleder Anna Esbjørn fra den grønne tænketank Concito om. Hun peger bl.a. på, hvordan de nye offentlige midler som Coronakrisen er med til at udløse, kan og bør bruges grønt, hvis vi ikke vil sætte klimalovens målsætninger over styr. Løsningen af de to kriser kan sagtens foregå ad et fælles grønt spor, siger hun.

  Udgiver: Byens Netværk
  Tilrettelægger: Lisbet Fibiger, Byens Netværk
  Vært og producer: Lasse Soll Sunde, lassesollsunde.dk

  • 18 min

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Andra som lyssnade prenumererar på