Casper Lindroos - Om att se det ljusa i det mörka Ålands Radio - Sommarprat 2020

    • Stat och kommun

Dagens sommarpratare heter Casper Lindroos. Casper pratar om hur han ständigt har utmanats att se det ljusa i det mörka.

Dagens sommarpratare heter Casper Lindroos. Casper pratar om hur han ständigt har utmanats att se det ljusa i det mörka.

Mest populära podcaster inom Stat och kommun