42 avsnitt

Podcast by Catella

Catella Catella

  • Näringsliv
  • 5.0 • 5 betyg

Podcast by Catella

  Catella Podcast: Marknadssyn Hösten 2020 - 09 - 03

  Catella Podcast: Marknadssyn Hösten 2020 - 09 - 03

  Corona präglar vår vardag, nyhetsflöde och BNP tillväxt. Börsen har reagerat starkt och v-format, mycket beroende på agerande från centralbankerna. De har lett till stark återhämtning på börsen, inte minst för techaktier som noterar nya högsta värderingar. Vi har även sett en återhämtning i kreditmarknaden.

  I Catella Podcast tittar vi närmare på värderingar och hot/möjligheter för börsen. Vi diskuterar också möjligheterna för kreditmarknaden framöver. Vi belyser vilka risker som uppkommit som en följd av den senaste tidens utveckling i marknaden och som investerare bör vara vaksamma på.

  Detta och andra frågor ger vi vår syn på i dagens Catella Podcast. Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom i dialog med förvaltare Thomas Elofsson, Martin Jonsson och Stefan Wigstrand.


  Riskinformation
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 51 min
  Catella podcast: Fokus på fastighetsmarknaden 2020 - 05 - 19

  Catella podcast: Fokus på fastighetsmarknaden 2020 - 05 - 19

  Efter en mycket lång period av vinst och värdetillväxt står fastighetsmarknaden inför nya utmaningar, bland annat i spåren av samhällets strävan att bekämpa och förhindra spridning av Covid-19.

  Fallande och låga räntor har gynnat fastighetsinvesteringar och tidigare har stigande räntor varit en tydlig riskfaktor. Långt innan Corona pandemin så har vi uppmärksammat e-handelns betydelse för fastighetsmarknaden och likaså effekterna av den överproduktion av bostäder som skedde för några år sedan. I Catella Podcast flaggade Arvid Lindqvist, head of research på Catella Corporate Finance, tidigt bland annat för byggboomens påverkan på fastighetspriserna.

  Vad händer i fastighetsmarknaden nu och framöver? Minskar mängden transaktioner? Hur påverkas prisbilden för kontor, kommersiella lokaler och bostäder? Minskar behovet av nyproduktion av både bostäder och lokaler? Har e-handel påskyndats av Covid-19 och permanent ändrat förutsättningarna för butikslokaler? Kommer vi att se att allt inom fastighetssektorn tar fart igen, drivet av ett uppdämt behov, så snart samhället år åter i full funktion?

  Detta och mängder av andra frågor ställer vi och ger vår syn på i denna Podcast. Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom i dialog med Arvid Lindqvist.

  Riskinformation
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 45 min
  En djupgående analys om utvecklingen i Catella Hedgefond och marknaden. 2020 - 04 - 21

  En djupgående analys om utvecklingen i Catella Hedgefond och marknaden. 2020 - 04 - 21

  Först händer förvånansvärt nog ingenting i marknaden relativt den Coronakris vi läser om i Kina och Catella podcast bjöd den 20 februari in till Podd med tema ”Har börsen blivit immun?”.

  Några dagar senare visade det sig att så inte vara fallet och vi fick se börsfall liknande de riktigt stora kriserna som utspelat sig de senaste 100 åren. Vad är skillnaden denna gång?
  Inte magnituden utan hastigheten, det går i ett rysligt tempo hur vi prisar om tillgångarna både ned och åter och det gäller att hålla sig uppdaterad.

  Innehåll Catella podcast:
  • Vad gjorde att vi tappade i Catella Hedgefond?
  • Hur hämtar Hedgefonden igen avkastning härifrån?
  • Marknadssyn
  • Vad gillar vi/Vad gillar vi inte, sektorer och bolag.
  • Syn bolagsrapporter som börjat komma in

  Välkommen att lyssna in senaste podcasten som går in mer på djupet snarare än bara scanna översiktligt i ovanstående frågor!

  VIKTIG INFORMATION
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 1 tim. 6 min
  Catella Podcast: Börsvirus 2020 - 03 - 06

  Catella Podcast: Börsvirus 2020 - 03 - 06

  I ett synnerligen skakigt marknadsläge och med stor oro bland investerarna har världens börser på sistone fallit brant.
  Catella Fonder samlade Thomas Elofsson, från fondbolagets ränteförvaltning, och Anders Wennberg från aktiesidan för att försöka få klarhet om vilka scenarion som nu finns.

  VIKTIG INFORMATION
  Vi ska ge våra kunder god långsiktig avkastning på investerat kapital genom aktiv förvaltning i den nordiska marknaden. Formen för detta är fonder och diskretionär förvaltning för företag, distributörer, institutioner och privatpersoner. Vi finns i Stockholm och förvaltar 12 fonder.
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss på vår hemsida catellafonder.se.

  • 45 min
  Catella Podcast: SSAB - en game changer?

  Catella Podcast: SSAB - en game changer?

  Stålbranschen är en av de värsta källorna till koldioxidutsläpp och SSAB står idag för en stor del av Sveriges totala utsläpp. Att stål behövs råder inget tvivel om och vill man göra miljönytta på allvar så finns möjligheter här.

  SSAB vd Martin Lindqvist gästar Catella nästa podcast tillsammans med branschanalytiker Christian Kopfer Nordea och Catellas förvaltare Martin Nilsson.

  Tillsammans med Mikael Wickbom ser de på SSAB idag och blickar in i det omställningsarbete som SSAB står inför, där de avser att bli en helt fossilfri tillverkare av stål i framtiden. Vi kommer att se på aktien idag som får anses ha en låg värdering och be Martin Lindqvist berätta mer om arbetet att ställa om verksamheten och vilka utmaningar samt fördelar det innebär.

  • 54 min
  Catella Podcast: Marknadssyn 2020 - börs och ränteutveckling

  Catella Podcast: Marknadssyn 2020 - börs och ränteutveckling

  Efter ett nattsvart fjärde kvartal 2018 blev börsutveckling 2019 bättre än vad de flesta kunnat vänta sig. Tillväxten i världen mattades av och återigen råder en viss osäkerhet kring börsvärderingarna. Räntorna nådde nya bottennivåer under det gångna året och efterfrågan på mer högavkastande papper är stor. Det innebär att den extra ersättning du får för tagen risk krymper. Är marknadens utveckling hållbar? En fråga med flera dimensioner, vi kan även konstatera att hållbarhet påverkar börskurser mer idag än tidigare.

  Vi är nu nyfikna på vad som är rimligt att förvänta sig för 2020. Vi vill få en känsla för hur man kan positionera sig för de ökade risker som följer med högre värderingar. Vi vill också få en känsla för om högre värderingar är här för att stanna och om det är så att vi för en lite längre period får räkna med ”nya normala” nivåer?

  Allt detta och mycket därtill belyser vi i Catellas podcast, marknadsutsikter 2020. Förvaltarna Anna Strömberg, Mattias Nilsson och Thomas Elofsson tar ställning och berättar om sin syn i dialog med Mikael Wickbom.

  Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom och tar ca 45 min.

  • 48 min

Kundrecensioner

5.0 av 5
5 betyg

5 betyg

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Andra som lyssnade prenumererar på