8 avsnitt

Dược Sĩ Thu Thảo mong muốn qua mỗi chương trình sẽ là người hướng dẫn và là nguồn động lực để mọi người có được cuộc sống khoẻ mạnh hơn. Hãy nghe để biết phương pháp giúp cơ thể hồi phục và cải thiện sức khoẻ bằng việc hình thành những thói quen tốt và cách ăn uống lành mạnh. Cũng giống như bậc thầy của Y Học, ông Hippocrates từng nói “Hãy để thức ăn là liều thuốc hữu hiệu nhất cho cơ thể và liều thuốc hữu hiệu nhất cho chúng ta cũng chính là thức ăn.” Dược Sĩ Thu Thảo cũng hy vọng mọi người hiểu rằng “Trong bàn tay của người phục dược, yếu tố quan trọng nhất để trị tất cả mọi loại bệnh phải bắt đầu từ nguồn dinh dưỡng có trong thức ăn.”

Chương Trình Sống Khoẻ với Dược Sĩ Thu Thảo Dr. Jacqueline Nguyen

    • Hälsa och motion

Dược Sĩ Thu Thảo mong muốn qua mỗi chương trình sẽ là người hướng dẫn và là nguồn động lực để mọi người có được cuộc sống khoẻ mạnh hơn. Hãy nghe để biết phương pháp giúp cơ thể hồi phục và cải thiện sức khoẻ bằng việc hình thành những thói quen tốt và cách ăn uống lành mạnh. Cũng giống như bậc thầy của Y Học, ông Hippocrates từng nói “Hãy để thức ăn là liều thuốc hữu hiệu nhất cho cơ thể và liều thuốc hữu hiệu nhất cho chúng ta cũng chính là thức ăn.” Dược Sĩ Thu Thảo cũng hy vọng mọi người hiểu rằng “Trong bàn tay của người phục dược, yếu tố quan trọng nhất để trị tất cả mọi loại bệnh phải bắt đầu từ nguồn dinh dưỡng có trong thức ăn.”

Mest populära podcaster inom Hälsa och motion