53 min

#9 Frida Berry Eklund, Föräldravrålet - Hur kan vi prata med barn om klimatet‪?‬ Change Leaders

    • Entrepreneurship

Frida Berry Eklund är talesperson för Föräldravrålet, en organisation som idag består av över 27.000 föräldrar och andra vuxna som är oroliga för klimatet. Föräldravrålet skriver debattartiklar, demonstrerar, gör filmer, granskar miljö- och klimatpolitiken och driver på politiker att ta klimatfrågan på allvar. Det här avsnittet handlar alltså om klimatpolitik, men också om vad våra barn egentligen får lära sig i skolan, om klimatoro och om konsten att hitta balans i livet.

Frida Berry Eklund är talesperson för Föräldravrålet, en organisation som idag består av över 27.000 föräldrar och andra vuxna som är oroliga för klimatet. Föräldravrålet skriver debattartiklar, demonstrerar, gör filmer, granskar miljö- och klimatpolitiken och driver på politiker att ta klimatfrågan på allvar. Det här avsnittet handlar alltså om klimatpolitik, men också om vad våra barn egentligen får lära sig i skolan, om klimatoro och om konsten att hitta balans i livet.

53 min