25 min

Dags för livslångt lärande Chefspodden

    • Stat och kommun

De stora förändringarna i arbetsrätten och anställningsskydd som riksdagen beslutat om är tänkt att ge en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Som en följd av detta beslutar man nu också om helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling genom ett nytt omställningsstudiestöd.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, har varit involverad i arbetet. I Chefspodden berättar hon hur detta kommer fungera och vad det innebär för dig som vill stärka din ställning på svensk arbetsmarknad – oavsett om du är chef, arbetsgivare eller anställd.

Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.

De stora förändringarna i arbetsrätten och anställningsskydd som riksdagen beslutat om är tänkt att ge en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Som en följd av detta beslutar man nu också om helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling genom ett nytt omställningsstudiestöd.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, har varit involverad i arbetet. I Chefspodden berättar hon hur detta kommer fungera och vad det innebär för dig som vill stärka din ställning på svensk arbetsmarknad – oavsett om du är chef, arbetsgivare eller anställd.

Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.

25 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun

Dagens industri
verksamt.se
Socialstyrelsen
Vinnova
Trafikverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten