12 avsnitt

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKL:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

Demokratiresan - en podcast från SKL Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

    • Stat och kommun
    • 5.0, 2 betyg

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKL:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

Kundrecensioner

5.0 av 5
2 betyg

2 betyg

Mest populära podcaster inom Stat och kommun