10 avsnitt

En podd om djurrättsteori, moralfilosofi och abolitionistisk veganism

Den filosofiska veganen Den filosofiska veganen

  • Filosofi
  • 4.0 • 2 betyg

En podd om djurrättsteori, moralfilosofi och abolitionistisk veganism

  Avsnitt: 13 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt Princip 2

  Avsnitt: 13 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt Princip 2

   

   

   

   

   

   

  I dagens avsnitt går vi in på djupet på Princip två av sex av Det abolitionistiska synsättet på djurrätt. Jag använder mig av den principen för att analysera Djurens Rätts ägg-kampanj. Jag diskuterar också skillnaden mellan olika typer av Utilitarism, konsekvens etik, värdeteori, intrinsikalt värde och Deontologi. Samt hur det är länkat med begrepp som onödigt lidande och behandling av djur kontra utnyttjande.

  Jag vet att det finns bra människor i djurrättsrörelsen och Djurens Rätt. Min kritik ligger inte hos dem. I detta avsnitt fokuserar jag min kritik på framför allt djurskyddskampanjer och inkluderar inte enfrågekampanjer i detta avsnitt. Du har källorna under denna text.

  Principle Two

  Abolitionists maintain that our recognition of this one basic right means that we must abolish, and not merely regulate, institutionalized animal exploitation, and that abolitionists should not support welfare reform campaigns or single-issue campaigns.

  Summary  Recognizing the right of animals not to be used as property requires that we abolish the institutionalized exploitation of nonhuman animals, and not just regulate it to make it more “humane.” Abolitionists reject animal welfare campaigns. They also reject single-issue campaigns, a particular sort of regulatory campaign that characterizes certain forms of animal exploitation as different from, and worse than, other forms of exploitation and which suggests, by implication, that other forms of exploitation are acceptable. Both welfare campaigns and single-issue campaigns actually promote animal exploitation and result in partnerships between supposed animal advocates and institutionalized exploiters.

  Källor

  Djurskyddet Sverige

  Djurens Rätt

  1.

  Jordbruksverket

  1.

  2.

  3.

  Wikipedia Deontologi

  Intrinsikalt värde

  Från abolitionist approach.com

  1

   

   

   

   

  • 10 min
  Avsnitt: 12 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt - Princip 1

  Avsnitt: 12 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt - Princip 1

  Under flera decennier så har Gary Francione och Anna Charlton arbetat fram ett ramverk som förklarar deras djurrättsteori. Resultatet är sex olika principer  för att avveckla djurutnyttjande och död. Animal Rights: The Abolitionist Approach har verkligen förändrat samtalet rörande djuretik i världen. Man skulle kunna säga att den på ett väldigt kortfattat sätt är en lättillgänglig och lättläst bok utan att förlora dess intellektuella eller akademiska integritet.

  Principle One

  Abolitionists maintain that all sentient beings, human or nonhuman, have one right—the basic right not to be treated as the property of others.

  Summary

  ”Animals are classified as property and are used exclusively as resources for humans. Although we claim to regard animals as having moral value and to not be just things, their status as property means that they have no moral value; they have only economic value. We recognize that treating humans as property is inconsistent with recognizing humans as members of the moral community. We accept as a fundamental moral principle that all humans, irrespective of their particular characteristics, must be accorded the basic moral right not to be property. On this principle rests the universal condemnation of human slavery. The property status of animals means that animals are considered to be things, irrespective of what we say to the contrary. There is no way to distinguish humans from nonhumans that can justify withholding from all sentient nonhumans the same right that we accord to all humans. We need to recognize that all sentient beings are equal for the purpose of not being used exclusively as human resources. The Abolitionist Approach maintains that all animal use—however supposedly “humane”—is morally unjustified.”

  Läs mer här

  Jag försöker förklara den första principen genom personliga reflektioner och kommentarer. Avsnittet består av en serie av avsnitt där jag kommer att förklara och reflektera över varje princip. Litteratur jag kommer använda är böcker av Gary Francione och Anna Charlton inklusive, Animal Rights: The Abolitionist Approach. Men även  abolitionistiska hemsidor som till exempel abolitionistapproach.com, howdoigovegan.com och internationalvegan.org  Från Abolitionistapproach.com

  Vad är kännande?

  Klargörande om vad en rättighet betyder

   

  • 10 min
  Avsnitt 11: Mänskliga köttförpackningar, masker och Earthling Experience

  Avsnitt 11: Mänskliga köttförpackningar, masker och Earthling Experience

   

  Disclaimer I Jag vet att det finns många bra människor i djurrättsrörelsen. Människor som har goda intentioner och vill djuren väl. Men, jag håller inte med djurrättsrörelsen. New Welfarist ideologin faller på sina egna premisser.

  Vi måste tänka kritiskt innan vi deltar i en aktion eller kampanj? Frågorna du kan ställa dig är? Stämmer detta överens med vad jag tror är det bästa sättet att utbilda människor i veganism? Hur kommer ditt deltagande leda till en vegansk värld? Handlar aktionerna mer om dig, än om djuren?

  Djurrättsrörelsen har länge använt aktioner som har väckt känslor. Halvnakna aktivister som ligger i ”mänskliga köttförpackningar” indränkta i blod, användandet av olika typer av masker, djurdräkter och aktivister som demonstrativt håller i döda djur.

  Min utgångspunkt är att vegansk utbildning måste ske utifrån ett ickevåldsligt sätt, genom abolitionistiska studiecirklar, bokbord och annan utbildning på gräsrotsnivå. I detta avsnitt så granskar jag djurrättsrörelsens kampanjer och aktioner. Jag tror att dessa förstärker djurutnyttjande och gör människor bekväma med att konsumera djurprodukter. Det sänder ut ett väldigt förvirrande och våldsamt moraliskt budskap. En av mina frågor som jag ställer är, är detta ett bra sätt att utbilda människor i veganism?

  Kort beskrivet:  1. Utforska och granska pågående aktioner och kampanjer. 2. Förstå varför människor i djurrättsrörelsen tycker att den typen av aktivism är det bästa sättet att utbilda människor i veganism. 3. Sammanfatta.

  Resurser och länkar

  Disclaimer II Jag är oftast noga med att inte sprida länkar med ett budskap som är baserat på djurskydd, new welfarism, enfrågekampanjer, köttfria måndagar, köttskatt, vegetarianism, reducetarianism, carnism, våld och grafiska bilder. Det vill säga positioner som djurrättsrörelsen tar som är i motsats till det abolitionistiska synsättet på djurrätt och att förespråka veganism som en moralisk baslinje. Länkarna på aktivister nedan är endast till som stöd till det jag redan har pratat om i mitt podcast avsnitt.

  Aktivister från organisationen Animal Equality håller i döda djur.

  Aktivister och ”Earthling Experience”.

  Aktivister från Anonymous for the Voiceless visar slaktfilmer.

  Aktivist från den amerikanska organisationen PeTA ligger i en ”mänsklig köttförpackning”.

  Från Abolitionistapproach

  Nödvändigheten av en teori

  New Welfarism faller på sina egna premisser

  Om våldsamma bilder och filmer

  Gary Francione förklarar i denna film om varför vi inte ska använda blodiga filmer.

  Från Ecorazzi.com

  Abolitionistiska veganen Frances MCcormack skriver om att vi inte behöver använda grafiskt material. 

  • 19 min
  Avsnitt 10: Grupper, organisationer och föreningar i djurrättsrörelsen

  Avsnitt 10: Grupper, organisationer och föreningar i djurrättsrörelsen

   

  Disclaimer: Som jag förtydligar i det här avsnittet så vet jag att det finns bra människor i djurrättsrörelsen som vill djuren väl. Jag betvivlar inte detta. Men jag håller inte med djurrättsrörelsen och ingen i djurrättsrörelsen förespråkar veganism som en moralisk baslinje, absolut ingen. Alla grupper och organisationer stödjer New Welfarism på olika sätt.

  I detta avsnitt pratar jag om organisationer, grupper och föreningar i djurrättsrörelsen. Länge har vi trott att vi behöver dessa. Länge har vi trott att vi behöver skapa nya om vi inte känner att vi ”passar in” i de existerande. I avsnittet argumenterar jag för att abolitionistiska veganska utbildare kan organisera gräsrotsutbildning i veganism där man bor genom till exempel studiecirklar och bokbord utifrån principen av en enhetlig abolitionistisk djurrättsteori utvecklat av Gary Francione och Anna Charlton. Den abolitionistiska djurrättsrörelsen är en motrörelse till den djurrättsrörelse som vi i dag känner till.

  Det är alltså vegansk utbildning för djuren som ska stå i centrum inte organisationer, personer eller grupper. Min erfarenhet är att djurrättsrörelsen vill saluföra ett varumärke, produktplacering, erbjuda medlemskap eller uppmanar människor att skänka eller ge pengar för att personer i rörelsen ska kunna jobba för djuren på ”heltid”, bibehålla en anställning eller göra karriär.

  Jag tycker det är fel.

  Jag kommer förmodligen komma tillbaks till detta ämne med mer kommentarer.

  Resurser från www.abolitionistapproach.com

  Ett paradigmskifte kräver veganism som en moralisk baslinje 

  New Welfarism faller på sina egna premisser 

  Om abolitionistiska grupper

  • 21 min
  AVSNITT 9: TIPS FÖR NYA VEGANER

  AVSNITT 9: TIPS FÖR NYA VEGANER

   

  I det här avsnittet pratar jag om hur viktigt det är för nya veganer att utbilda sig själv i veganism och djurrättsteori innan vi utbildar andra. Annars kan det vi gör och säger påverka människor och djur på ett negativt sätt. Vad kan vi göra rent praktiskt som veganska utbildare? Jag tipsar om det också. Detta är också det första avsnittet med min nya musikjingel som jag har skrivit!

  Disclaimer: Jag förespråkar enbart Gary Franciones och Anna Charltons abolitionistiska djurrättsteori och abolitionistisk veganism.

  Glöm inte att besöka  Gary Franciones hemsidor 

  Artiklar och texter som diskuterar och tipsar om när man möter och pratar med människor om veganism.

  Från abolitionistapproach.com

  Sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt

  Vegansk utbildning del 1

  Tankar om vegansk utbildning

  Från International Vegan Association

  An Abolitionist Elevator Pitch

   

  • 11 min
  Avsnitt 8: Intervju med Filosofiprofessor Gary Steiner

  Avsnitt 8: Intervju med Filosofiprofessor Gary Steiner

  Svenska

  Den filosofiska veganen presenterar en exklusiv intervju med filosofiprofessorn och abolitionistiska veganen Gary Steiner. Gary Steiner är professor vid Bucknell Universitet i Pennsylvania, USA. Han är en van talare, författare av flera publicerade artiklar och böcker. Genom  sitt värdefulla bidrag, har han öppnat upp ett nytt akademiskt fält för oss att förstå moralfilosofi i västvärldens historia, djurkritiska studier och relationen mellan djur-människa. I den engelska beskrivningen nedan finns det länkar till hans arbete och böcker som du kan köpa.

  Trevlig lyssning!

  In English

  Den Filosofiska Veganen (The philosophical vegan) can as the first swedish abolitionist vegan podcast proudly present an exclusive interview with Philosophy Professor Gary Steiner. Professor Steiners work as a professor, author, speaker and abolitionist vegan advocate has profoundly changed the academic field in our understanding of moral philosophy, veganism as an imperative and how we critically examine the human-nonhuman relationship.

  In this episode, we discuss Professor Steiners books and his work as a Professor in Philosophy at Bucknell University. We also examine The moral status of animals and (higher) cognitive abilities, ”Similliar minds theory”,  Sentience and the personhood of animals, Veganism as an imperative, The legacy of Jeremy Bentham, Peter Singer and Tom Regan – particulary the moral implications of Regans the ”Life boat scenario”, grassroots vegan education and the new book he and Professor Gary L. Francione is working on, and many more interesting topics.

  Please read more about Gary Steiners work here you can also buy his books.

  Gary Steiner speaking  at 2015, 1. World Vegan Summit  2. here

  Professor Francione and Professor Steiner discuss various topics in Professor Franciones podcast ”animal rights commentary”.

  Professor Gary L. Francione and Anna Charltons websites

  Howdoigovegan.com and AbolitionistApproach.com

  More resources and links

  Some of the things we talked about was:

  The six principles of the abolitionist approach to animal rights

  Click here For further reading

  Moral Schizophrenia:

  Please read more about Moral schiophrenia in Professor Franciones book Introduction to animal rights- your child or the dog Chapter 1, 3, 4

  Simmilar Minds Theory

  Animal Rights – The Abolitionist Approach Page 99-105

  Creative Non Violent Vegan Education

  Easy and effective

  Animal Rights The Abolitionist Approach Page 76-81

  To Professor Steiner,

  • 1 tim. 4 min

Kundrecensioner

4.0 av 5
2 betyg

2 betyg

Mest populära podcaster inom Filosofi

Andra som lyssnade prenumererar på