41 avsnitt

Delegationen för unga och nyanlända till arbete verkar för att insatser mot arbetslöshet får större genomslag lokalt genom att främja samverkan. Här publiceras inspelningar från konferenser, seminarium och samtal som Dua arrangerar.

Duapodden Delegationen för unga och nyanlända till arbete

  • Nyheter

Delegationen för unga och nyanlända till arbete verkar för att insatser mot arbetslöshet får större genomslag lokalt genom att främja samverkan. Här publiceras inspelningar från konferenser, seminarium och samtal som Dua arrangerar.

  När vi började fråga om arbetsgivarnas behov fick ungdomarna jobb

  När vi började fråga om arbetsgivarnas behov fick ungdomarna jobb

  Andreas Ljungström, arbetsmarknadskonsulent i Skara kommun samtalar med Susanne Zander, tf kanslichef på Dua om kommunens arbete med lokala jobbspår för unga. En strukturerad process för unga och kontinuerlig uppföljning har effektiviserat både ungdoms- och jobbspårsarbetet i kommunen.

  • 27 min
  Dubbelt så många fick jobb via jobbspår

  Dubbelt så många fick jobb via jobbspår

  Ulrika Vikman, forskare på IFAU samtalar med Susanne Zander, tf kanslichef på Dua om en utvärdering man gjort av ett jobbspår i Göteborg som riktats specifikt mot nyanlända lågutbildade flyktingar. Utvärderingen visar att betydligt fler fick jobb när de gått ett jobbspår.

  • 26 min
  Vi gick från 3 till 40 yrkesutbildningar

  Vi gick från 3 till 40 yrkesutbildningar

  Simon Dahlgren, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Skellefteå, intervjuas av Susanne Zander. Simon berättar bland annat om hur man kunde korta ner utbildningen av automationsoperatörer till Northvolt från 1,5 år till 22 veckor genom en bra dialog med arbetsgivaren.

  • 26 min
  Paradigmskiftet inom industrin görs med hjälp av jobbspår

  Paradigmskiftet inom industrin görs med hjälp av jobbspår

  Anders Johansson, utbildningsstrateg på arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg stad, samtalar med Duas tillförordnade kanslichef Susanne Zander om hur man i Göteborg använder jobbspår strategiskt för att möta företagens kompetensbehov.

  • 23 min
  Breddad rekrytering nödvändig i arbetskraftsbristens Norrland

  Breddad rekrytering nödvändig i arbetskraftsbristens Norrland

  Christina Storm Wiklander, Regionchef i Arbetsförmedlingens region Nord, gästar veckans avsnitt av Duapodden. Christina berättar om hur man framgångsrikt lyckats få till en god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen.

  • 21 min
  Att gå från ord till handling är det svåra

  Att gå från ord till handling är det svåra

  I Malmö fungerar samarbetet om lokala jobbspår utmärkt, inte minst för att man verkligen utför arbetet gemensamt. Rose-Marie Gudmundsson är arbetsförmedlare och samordnare för lokala jobbspår i Malmö. Hon har varit med från starten och trycker på vikten av att också tidigt involvera arbetsgivarna.

  Samverkan om jobbspåren sker på flera nivåer och resultaten av arbetet är goda. Rose-Marie Gudmundsson berättar mer om det gemensamma arbetet med lokala jobbspår

  • 31 min

Mest populära podcaster inom Nyheter

Sveriges Radio
Third Ear Studio
Sveriges Radio
Dagens Nyheter
Sveriges Radio
Sveriges Radio