22 avsnitt

Delegationen för unga och nyanlända till arbete verkar för att insatser mot arbetslöshet får större genomslag lokalt genom att främja samverkan. Här publiceras inspelningar från konferenser, seminarium och samtal som Dua arrangerar.

Duapodden Delegationen för unga och nyanlända till arbete

  • Nyheter

Delegationen för unga och nyanlända till arbete verkar för att insatser mot arbetslöshet får större genomslag lokalt genom att främja samverkan. Här publiceras inspelningar från konferenser, seminarium och samtal som Dua arrangerar.

  Man måste göra verkstad av det.

  Man måste göra verkstad av det.

  I det första avsnittet av Duas nya intervjuserie om samverkan samtalar programledare Maja Dahl och Duas ordförande Lil Ljunggren Lönnberg om Dua och Duas uppdrag om främjandet av samverkan samt utvecklingsformer mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att minska arbetslösheten hos unga och nyanlända.

  • 28 min
  De erfarenheter som Dua har måste finnas kvar

  De erfarenheter som Dua har måste finnas kvar

  Roger Mörtvik, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, intervjuas av Maja Dahl i Duas intervjuserie om perspektiv på samverkan.

  • 27 min
  Går det att tänka utanför rekryteringsboxen?

  Går det att tänka utanför rekryteringsboxen?

  Arbetskraftsbristen är stor och många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft som matchar deras krav. Redan idag vittnar företag om att de fått sänka kraven när de rekryterar och tänka nytt kring hur de kan utbilda ny personal på plats. Vad finns det för lärdomar att dra från dem som tänkt nytt och hur kan vi se färre hinder i rekryteringsprocessen?
  Lyssna på samtalet mellan Hidayet Tercan, entreprenör och Maja Dahl

  • 22 min
  Win-Win - Samhällsansvar och lokala jobbspår

  Win-Win - Samhällsansvar och lokala jobbspår

  På fem års sikt väntas det totala underskottet på utbildad arbetskraft att uppgå till 100 000 personer, ca 35 procent av jobben finns inom hälso- och sjukvård. Samtidigt saknar en stor del av den tillgängliga arbetskraften relevant utbildning. Hur blir lokala jobbspår både en effektiv väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden och samtidigt ett sätt att säkra arbetsgivarnas kompetensbehov?
  Lyssna på samtalet mellan Nina Thoren Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg Ambea och Maja Dahl

  • 21 min
  Vad är pich goshti på svenska? Lokala jobbspår i byggbranschen

  Vad är pich goshti på svenska? Lokala jobbspår i byggbranschen

  Det råder arbetskraftsbrist inom byggbranschen. För att möta kompetensbehoven har företag tillsammans med Arbetsförmedling och kommun startat lokala jobbspår där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden rustas för de lediga jobben. Hur fungerar de lokala jobbspåren inom byggbranschen? Många av deltagarna i jobbspåren är nyanlända, hur integreras språket i utbildningen? Vad är viktigast för att arbetsgivarna ska medverka i lokala jobbspår?
  Lyssna på samtalet mellan Markus Brink, vd Erlandsson bygg och Maja Dahl.

  • 18 min
  Hur ska vi våga satsa på grävmaskinsutbildningar?

  Hur ska vi våga satsa på grävmaskinsutbildningar?

  Arbetskraftsbristen är stor inom en rad olika branscher och företag har svårt att fylla sina kompetensbehov. Enligt Arbetsförmedlingens årliga rapport Var finns jobben? väntas det totala underskottet av utbildad arbetskraft uppgå till 100 000 personer på fem års sikt. En stor andel av dem som fullföljer en yrkesutbildning får jobb efter utbildningen, men några av utbildningar som efterfrågas är mer kostsamma. Hur ska vi våga satsa på de utbildningar som kostar mer och där riskerna är större?
  Lyssna på samtalet mellan Jan Larsson, vd Yrkesakademin och Maja Dahl.

  • 20 min

Mest populära podcaster inom Nyheter