19 min

5. Så låter vi medarbetarna testa nya jobb När alla vinner

    • Självhjälp

På socialförvaltningen i Bodens kommun har medarbetarna möjlighet att göra arbetsplatsbyten. Det är en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet som gjort succé. Verksamhetschef Marie-Heléne Ståhl och den fackliga förhandlaren Marina Kilpelä förklarar varför.

På socialförvaltningen i Bodens kommun har medarbetarna möjlighet att göra arbetsplatsbyten. Det är en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet som gjort succé. Verksamhetschef Marie-Heléne Ståhl och den fackliga förhandlaren Marina Kilpelä förklarar varför.

19 min