33 episodes

Esplanad - en podd om staden, trafiken och framtiden

Esplanad Trivector Traffic

  • Society & Culture
  • 4.8 • 5 Ratings

Esplanad - en podd om staden, trafiken och framtiden

  Avsnitt 33 – Post Corona – Viktigare med frekvens än amplitud?

  Avsnitt 33 – Post Corona – Viktigare med frekvens än amplitud?

  Vi står fortfarande mitt i Coronakrisen, med ändrade arbetssätt, resvanor och nya beteenden. Caroline Ljungberg Toulson har träffat en panel som diskuterar just vad Coronakrisen betyder och vad den kommer att innebära i framtiden. Ett samtal som handlar om staden, resande och konsumtion.
  I avsnittet diskuteras bland annat hur våra resmönster ändrats och om vi kommer att ha kvar dessa vanor även senare. Även våra konsumtionsvanor har förändrats, med ökad e-handel, vilket sätter stor press på logistiken kring handeln, och både externhandel och stadskärnor hotas. Vad krävs för att vi fortsatt ska vilja besöka våra stadskärnor. Vi har ändrat oss till ett mer digitalt arbetssätt, och för vissa har detta även inneburit en förändring i vilka tjänster man kan erbjuda. Och vad betyder egentligen att frekvensen nu blivit viktigare än amplituden?
  Dessutom funderar vi över om Coronakrisen kan ge en extra boost till klimatomställningen, nu när vi vet att vi faktiskt kan förändra oss på kort tid.
   
  I panelen:
  Sofia Ulver, docent och universitetslektor vid Lunds universitet, forskar kring konsumtionskultur
  Troed Troedsson, Samhälls- och framtidsanalytiker
  Christer Ljungberg, VD Trivector Traffic och expert på hållbart resande

  • 38 min
  Avsnitt 32 – Vilken är berättelsen om klimatets framtid?

  Avsnitt 32 – Vilken är berättelsen om klimatets framtid?

  Vad är en berättelse och varför är de viktiga? Kan olika typer av berättelser hjälpa oss att förstå klimatförändringar och framtiden? Och hur ska man göra om man vill använda berättelser proaktivt för att förändra klimatarbetet?
  Esplanad har träffat Alexandra Nikoleris, Roger Hildingsson och Johannes Stripple, forskare från Lunds universitet, som alla tre arbetar i projektet ”Narrating climate futures” – om hur vi berättar om klimatframtiden.
  Vi diskuterar olika typer av berättelser och hur man kan ta dem till sig, om hur Coronakrisen kan komma att förändra våra berättelser och kanske till och med bli en vändpunkt för klimatkrisen?
  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  • 35 min
  Avsnitt 31 - Fredrik Gertten om oansvariga fastighetsjättar, spökstäder och rätten till bostad

  Avsnitt 31 - Fredrik Gertten om oansvariga fastighetsjättar, spökstäder och rätten till bostad

  Fredrik Gertten är filmregissören som är känd för sina filmer om Zlatan samt Bananas, Big boys gone bananas och Bikes vs Cars. Nyss fick han också årets kulturpris av Sydsvenskan. Fredrik gör återbesök hos Esplanad för att diskutera innehållet i sin film PUSH som handlar om den nya fastighetsmarknaden och rätten till en bostad.
  Det blir allt dyrare att bo inne i städerna, och fattiga och vanlig medelklass trycks ut. En ny sorts hyresvärd har etablerat sig, kapitalfonder utan personligt ansvar. Nya fastighetsjättar förvandlar stadsdelar till spökstäder eftersom byggnaderna är en lönsammare investering om de fortsätter stå tomma. Man ägnar sig åt konceptrenoveringar för att kunna höja hyrorna och kritiker menar att man på det sättet ”tvingar bort” hyresgäster.
  Fredrik berättar om hur läget ser ut runtom i världen och vad fenomenet gör med våra städer och med bostadsmarknaden. Vi får också veta vilka effekter Bikes vs Cars-filmen lett till i en rad städer.
  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  • 40 min
  Avsnitt 30 - Coronaspecial: Vilka samhällsförändringar består post-Corona?

  Avsnitt 30 - Coronaspecial: Vilka samhällsförändringar består post-Corona?

  Vi befinner oss just nu i en situation som vi bara för några månader sedan inte kunde ana att vi skulle hamna i. Vi står nu mitt i Coronakrisen, med allt vad det innebär. Hur kommer allt detta att påverka oss framöver, och vad händer post-corona? Och finns det något vi kan ta med oss och lära oss från denna kris? Vi pratade därför med två experter inom två olika områden för att höra deras synpunkter.
  Johan Kuylenstierna, vice ordf i Klimatpolitiska rådet och rektorsråd för hållbar utveckling vid Stockholms universitet, menar på att krisen kan få oss att förstå att vi kan minska våra utsläpp, att det kan bli ett uppvaknande för arbete med omställningen. Det måste dock göras på annat sätt, där inte bara den ekologiska delen, utan även den ekonomiska och sociala delen av hållbarhet gynnas.
  Kjell A Nordström, ekonomie doktor, specialist på internationellt företagande och författare menar på att Coronakrisen kommer att förändra allt, på ett helt annat sätt än vad finanskrisen gjorde. Framförallt genom ökad e-handel, minskat flyg och en avglobalisering.
  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  • 35 min
  Avsnitt 29 – Tomas Eneroth – Infrastrukturministern med klimatet som viktigaste arbetsuppgift

  Avsnitt 29 – Tomas Eneroth – Infrastrukturministern med klimatet som viktigaste arbetsuppgift

  Tomas Eneroth, Sveriges infrastrukturminister, har en gedigen politisk karriär bakom sig, och har bland annat suttit i riksdagen sedan 1997. Nu lägger han stor del av sin tid på diskussioner kring hur vi kan nå våra klimatmål och är positiv till att vi kommer att klara det.
  Esplanad träffade Tomas för att diskutera hur vi kan lösa klimatfrågan, hur fyrstegsprincipens första steg ska ges mer plats, varför jämställdhet är så viktigt och vad som händer med den nya nationella planen. Dessutom berättar Tomas om varför flyget är viktigt i Sverige, vad som händer med höghastighetstågen och när vi skulle kunna få nattåg ner i Europa.
  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.
   
  Vill du veta mer om…
  Nationell plan: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/
  Fyrstegsprincipen: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
  Trafikverkets delredovisning om nattåg i Europa: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-01/delredovisning-av-regeringsuppdraget-att-utreda-nattag-till-europa/

  • 39 min
  Avsnitt 28 – Katarina Pelin – Från Lomma till Hongkong - eller tvärtom

  Avsnitt 28 – Katarina Pelin – Från Lomma till Hongkong - eller tvärtom

  Lomma är mitt uppe i en gir för att bli en innovativ och blomstrande kommun och det är Katarina Pelin som styr vid rodret. Hon berättar om sina erfarenheter av hur man leder en organisation mot en hållbar utveckling och vad det innebär. Vilka möjligheter kommer med stora kollektivtrafiksatsningar och hur drar man bäst nytta av dem? Och vad finns det egentligen för likheter mellan Lomma och Hongkong?
  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.
   
   

  • 42 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To