36 min

Förhandlingsteknik‪.‬ En kaffe med reflektion

    • Ledarskap

I alla interaktioner finns det vägar som leder till fler möjligheter, samarbeten och bra relationer. Men det finns också vägar som leder till färre möjligheter, tävling, friktion, sämre relationer och missat värde. I snitt förhandlar vi 7 gånger om dagen men det handlar om mer än om kontrakt, boende eller lön. Det handlar även om utrymme när du möter någon på trottoaren eller om skärmtid med barnen. Att vara bra på något man gör så ofta får stor positiv påverkan och det motsatta ä

I alla interaktioner finns det vägar som leder till fler möjligheter, samarbeten och bra relationer. Men det finns också vägar som leder till färre möjligheter, tävling, friktion, sämre relationer och missat värde. I snitt förhandlar vi 7 gånger om dagen men det handlar om mer än om kontrakt, boende eller lön. Det handlar även om utrymme när du möter någon på trottoaren eller om skärmtid med barnen. Att vara bra på något man gör så ofta får stor positiv påverkan och det motsatta ä

36 min