6 avsnitt

Filmvärldar publiceras var tredje vecka. I varje avsnitt analyserar forskarna Tobias Pontara och Catharina Thörn en utvald film och illustrerar analysen med hjälp av korta klipp från filmen. Analyserna kan handla om teman som präglar vår samtidskultur: såsom alienation, dystopi, misslyckande och maktrelationer av olika slag. Särskild vikt kommer att läggas vid hur musik och ljud används i filmen för att föra berättelsen framåt.

Filmvärlda‪r‬ Göteborgs universitet

  • TV och film
  • 4.4 • 8 betyg

Filmvärldar publiceras var tredje vecka. I varje avsnitt analyserar forskarna Tobias Pontara och Catharina Thörn en utvald film och illustrerar analysen med hjälp av korta klipp från filmen. Analyserna kan handla om teman som präglar vår samtidskultur: såsom alienation, dystopi, misslyckande och maktrelationer av olika slag. Särskild vikt kommer att läggas vid hur musik och ljud används i filmen för att föra berättelsen framåt.

  6. Sorry we missed you

  6. Sorry we missed you

  Ken Loachs senaste film Sorry we missed you (2019) står i fokus i det sjätte avsnittet av Filmvärldar. Vi diskuterar hur filmen gestaltar den nya gigekonomin och hur den digitala teknologins möjligheter innebär att arbete i allt högre grad detaljövervakas. Det blir också ett samtal om klasstrukturer och könsroller. Och så funderar vi över hur familjer påverkas när föräldrar som tvingas till ständigt arbete inte längre får tid över för varandra och sina barn. Några av våra resonemang anknyter till den nyutkomna antologin Klass i Sverige: Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet (Arkiv förlag).

  • 1 tim. 10 min
  5. Pans labyrint

  5. Pans labyrint

  Det femte avsnittet av Filmvärldar handlar om Pans labyrint från 2006, en film som utspelar sig år 1944 i Fransisco Francos Spanien. Det blir att samtal om hur regissören Guillermo del Toro med vaggvisans hjälp skapar en sorgesång över ett land ödelagt av fascismen. Vi pratar också om musikens relation till berättelsens fiktiva värld och hur sagan i filmen kan läsas som en allegoriöver fascism och kapital, makt och politiskt motstånd. Och så reflekterar vi över hur filmen lyfter fram den mänskliga fantasins oundgänglighet och vår förmåga att föreställa oss andra världar, samhällen och verkligheter.

  • 1 tim. 6 min
  4.The Babadook

  4.The Babadook

  Det fjärde avsnittet handlar om filmen Babadook från 2014. Det blir ett samtal om skräck, moderskap, sorg och isolering. Vi pratar om skrämmande ljudeffekter och blir oeniga om huruvida filmen har ett lyckligt slut.

  • 1 tim. 7 min
  3. Little Miss Sunshine

  3. Little Miss Sunshine

  I det tredje avsnittet diskuterar vi indiekomedin Little Miss Sunshine från 2006. Vi pratar om normen om att vara lyckad, om män besatta av framgång och kvinnors osynliga arbete att hålla samman familjen. Vi samtalar också om skönhetstävlingars perversion och hur en trasig biltuta kan symbolisera misslyckades triumf.

  • 59 min
  2. Stalker

  2. Stalker

  Det andra avsnittet handlar om Andrej Tarkovskijs film Stalker från 1979, känd för sitt poetiska bildspråk och långa tagningar.  Vi samtalar om vad det är att vara Tarkovskijmärkt och hur en film kan skapa en intensifierad närvaro som man bär med sig i livet. Vi diskuterar också Tarkovskijs originella användning av ljud och musik i filmen och utröner vilken betydelse denna film har och kan ha i vår uppstressade och lite vilsna samtid.

  • 1 tim. 8 min
  1. Joker

  1. Joker

  I det första avsnittet pratar vi om Todd Philipps Joker från 2019. Vi diskuterar hur filmen överskrider superhjältegenren – ja rent av ställer den på huvudet – genom att ge en ny bakgrund till Batmans ursprungshistoria. Vi ägnar också tid åt att analysera hur Hildur Guðnadóttirs musik förankrar berättelsen om Arthur Fleck, hur den förhåller sig till filmens fiktiva värld och hur den fungerar som ett ledmotiv till huvudkaraktärens omedvetna trauma.

  • 1 tim. 1 min.

Kundrecensioner

4.4 av 5
8 betyg

8 betyg

Mest populära podcaster inom TV och film