37 min

Fjärr- och distansundervisning, teknik och didaktik Pedagogisk Psykologi

    • How To

Niclas Lind och Peter Hjelm är båda IT-pedagoger och i dagens avsnitt diskuterar vi fjärr- och distansundervisning, teknik och didaktik. Vad ser de just nu när intresset för detta område har ökat så snabbt på kort tid? Hur skapar man goda förutsättningar för lärande på distans? Vi pratar om vikten av välplanerade och strukturerade lektioner, kollegialt lärande och delande av resurser skolpersonal emellan. Se länkar till allt vi pratat om på: http://pedagogiskpsykologi.se/podcast

Niclas Lind och Peter Hjelm är båda IT-pedagoger och i dagens avsnitt diskuterar vi fjärr- och distansundervisning, teknik och didaktik. Vad ser de just nu när intresset för detta område har ökat så snabbt på kort tid? Hur skapar man goda förutsättningar för lärande på distans? Vi pratar om vikten av välplanerade och strukturerade lektioner, kollegialt lärande och delande av resurser skolpersonal emellan. Se länkar till allt vi pratat om på: http://pedagogiskpsykologi.se/podcast

37 min

Top Podcasts In How To