14 avsnitt

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt.
Som HR och ledare ska vi agera fort, men inte huvudlöst.
Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling.
Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus.

Fråga Forskare‪n‬ Sveriges HR Förening

  • Ledarskap
  • 4.8 • 18 betyg

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt.
Som HR och ledare ska vi agera fort, men inte huvudlöst.
Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling.
Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus.

  Louise Bringselius - Tillitsbaserad organisering och ledning – att skapa handlingsutrymme och handlingsförmåga för att nå verksamheters övergripande syfte & mål

  Louise Bringselius - Tillitsbaserad organisering och ledning – att skapa handlingsutrymme och handlingsförmåga för att nå verksamheters övergripande syfte & mål

  Tillitsbaserad organisering och ledning är något vi pratar mycket om idag. I detta spännande och aktuella ämne djupdyker vi tillsammans med Louise Bringselius. Vi får ta del av hennes insikter om vilka de sju vägledande principerna är för att bygga och skapa tillit på arbetsplatser. Hon beskriver hur denna ”ledningsfilosofi” utgår från relationer, styrning och struktur som fungerar i samklang och inte var och en för sig. Utgångspunkten är samskapad styrning och ett stödjande bottom-up förhållningssätt i syfte att skapa de bästa förutsättningar för kärnuppdraget i verksamheten. Hur skapar vi handlingsutrymme och handlingsförmåga för våra medarbetare så att de kan möta kunders/brukares behov och uppfylla verksamhetens övergripande syfte och mål.  Vidare pratar vi om hur man praktiskt skapar och utvecklar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken och de tre nyckelroller som sammanfattar ett tillitsbaserad chefskap.
  Om Louise Bringselius
  Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och organisationsforskare vid Lunds universitet, med särskild inriktning mot offentlig sektor. Hennes forskning sträcker sig över 20 år och berör ämnen som organisationsförändring, kultur, ledarskap, styrning, tillsyn – samt idag framför allt tillit och tillitsbaserad styrning. År 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har även varit marknadschef på ett IT-bolag samt strateg i den centrala HR-ledningsgruppen vid en av Sveriges större regioner. Hon är också aktiv som debattör och krönikör. I juni 2021 släpps hennes nya bok om tillitsbaserat ledarskap.

  • 50 min
  Mattias Axelson - Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären

  Mattias Axelson - Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären

  Mattias Axelson gästar åter Fråga Forskaren. Mattias är doktor i företagsekonomi och verksam vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm där han arbetar med tillämpad forskning och praktik för att göra organisationer mer innovativa. Den här gången fokuserar vi på Dold Potential och hur man skapar innovation utanför kärnaffären. Detta är ett mycket spännande område som bland annat renderat i en bok med just namnet Dold Potential. Mattias menar att alla organisationer har en dold potential och att koncept, kompetenser samt kontakter som finns i organisationen ofta kan användas på nya sätt för att skapa nya erbjudanden. Utmaningen är dock ofta att kärnverksamheten slukar alla resurser och all energi vilket går ut över innovationskraften. Vi diskuterar vad som krävs för att lyckas och hur HR och företagets ledarskap kan bidra till att skapa förutsättningar för nya blomstrande idéer.
  Om Mattias Axelson
  Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Han arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, utbildning och rådgivning.
  Vid Handelshögskolans Executive Education utbildar han chefer och ledare. Mattias föreläser i många sammanhang om scenarioplanering, strategiutveckling och innovation.
  Han är aktuell med boken Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären. Tidigare han givet ut boken Växla upp innovationskraften.
  https://www.mattiasaxelson.se/dold-potential

  • 46 min
  Mattias Axelson - Innovation och Scenarioplanering

  Mattias Axelson - Innovation och Scenarioplanering

  Vi startar säsong 2 av Fråga Forskaren tillsammans med Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi och verksam vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm där han arbetar med tillämpad forskning och praktik för att göra organisationer mer innovativa.
  Innovation är nödvändigt för alla organisationer och vi har alla i pandemins spår tvingats att träna oss i att ställa om, lära om och hitta nya innovativa lösningar. Hur kan vi bibehålla och nyttja den erfarenheten och den nyvunna kunskapen och förnyelseförmågan när pandemin är över? På vilket sätt kan tex scenarioplanering vara ett verktyg att upprätthålla intresse för förändring, hjälpa oss att planera och förbereda oss samt vara en god jordmån för innovation? Vad är HRs roll i krisen och hur HR kan underlättar och möjliggöra kunskapsskapande i det moderna näringslivets kunskapssystem? Det är några av frågorna vi utforskar tillsammans med Mattias i detta avsnitt.
  Om Mattias Axelson
  Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Han arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, utbildning och rådgivning.
  Vid Handelshögskolans Executive Education utbildar han chefer och ledare. Mattias föreläser i många sammanhang om scenarioplanering, strategiutveckling och innovation.
  Han är aktuell med boken Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären. Tidigare han givet ut boken Växla upp innovationskraften.
  https://www.mattiasaxelson.se/

  • 41 min
  Stefan Söderfjäll - Ett gott medarbetarskap

  Stefan Söderfjäll - Ett gott medarbetarskap

  I detta poddavsnitt lär vi oss mer om ”metastudier” som forskningsmetodik och vi utforskar det aktuella och populära ämnet ”medarbetarskap” tillsammans med Stefan Söderfjäll.
  Stefan hjälper oss att förstå vad medarbetarskap är och vad man behöver adressera när man jobbar med att utveckla medarbetarskapet på våra arbetsplatser. Vilka beteenden behöver vi se mer av och förstärka för att främja gott medarbetarskap och hur hänger medarbetarskap och ledarskap ihop, och om det hänger ihop? Kan man med fördel utveckla dem tillsammans som team? Är tillit och psykologisk trygghet en effekt av bra medarbetarskap och varför är det så viktigt i dagens arbetsliv?

  • 44 min
  Oskar Nordström Skans - LAS-utredningen och moderniserad arbetsrätt

  Oskar Nordström Skans - LAS-utredningen och moderniserad arbetsrätt

  I detta avsnitt har vi bjudit in Oskar Nordström Skans, Professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet för att prata om den högaktuella så kallade ”LAS utredningen”. Det är vårt intresse att bättre förstå behovet av en ”Moderniserad arbetsrätt”  bortom den pågående politiska debatten som vi försöker fånga och förstå i detta avsnitt. Några av punkterna som utredningen berör och som vi utforskar närmare tillsammans med Oskar är; hur skapas förutsättningar för en mer flexibel och rörlig arbetsmarknad för att vara konkurrenskraftiga som nation? Hur underlättar utredningens förslag för små- och medelstora företag där många av de nya jobben skapas? Hur underlättar vi organisationers förmåga att ställa om och verka för kontinuerlig kompetensutveckling?

  • 44 min
  Kajsa Asplund - Framtidens talent management

  Kajsa Asplund - Framtidens talent management

  Talent Management är och har varit en viktig process i många företag och organisationer. Att attrahera, identifiera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är och förblir en strategiskt viktig fråga. Men att bli identifierad som talang, eller inte - vilka effekter har och får det för den enskilda medarbetaren, gruppen och organisationen i stort? Vad har vi lärt oss hittills och vad behöver vi ta större hänsyn till när vi ska utforma framtidens Talent Management processer för att skapa motivation, engagemang och lojalitet? Dessa och många andra intressanta och relevanta frågor utforskar vi tillsammans med psykologen Kajsa Asplund som avlade en doktorsavhandling i ämnet 2018 på Handelshögskolan i Stockholm.

  • 50 min

Kundrecensioner

4.8 av 5
18 betyg

18 betyg

Mest populära podcaster inom Ledarskap

Andra som lyssnade prenumererar på