22 min

Här är Blankspot #7 - Pandemins effekter på resande och barnafödande Här är Blankspot

    • Nyheter

Martin Schibbye lyfter fram annat som nu blir tydligt i pandemins spår och nämner bland annat hur spädbarnsdödligheten ökar i Nepal. Saker som man i många länder arbetat med i åratal tar nu kliv bakåt i utvecklingen. Forskare vid Uppsala universitet har nu kunnat visa att det skett en halvering av antalet kvinnor som förlöser på sjukhus.

Vi följer också upp dammprojektet i Etiopien och Martin berättar om hur planerna på att dämma upp Nilen orsakade krig 1956 och frågan är om det kommer att hända igen?

Länkar i avsnittet:
Konsten att resa i en pandemi
https://www.blankspot.se/stakston-konsten-att-resa-under-en-pandemi/

Nedstängningen strider mot lagen
https://www.blankspot.se/domstol-i-osterrike-nedstangningen-strider-mot-lagen/

Topp 5 bästa maskerna - för dig och andra
https://www.blankspot.se/topp-5-basta-maskerna-for-dig-sjalv-och-andra/

Forskare: Kraftigt ökad spädbarnsdöd till följd av Nepals lock-down
https://www.blankspot.se/forskare-kraftigt-okad-spadbarnsdod-till-foljd-av-nepals-lockdown/

https://www.blankspot.se/planerna-pa-att-damma-upp-nilen-orsakade-krig-1956-kommer-det-handa-igen/
Planerna på att dämma upp Nilen orsakade krig 1956 - kommer det hända igen?

Martin Schibbye lyfter fram annat som nu blir tydligt i pandemins spår och nämner bland annat hur spädbarnsdödligheten ökar i Nepal. Saker som man i många länder arbetat med i åratal tar nu kliv bakåt i utvecklingen. Forskare vid Uppsala universitet har nu kunnat visa att det skett en halvering av antalet kvinnor som förlöser på sjukhus.

Vi följer också upp dammprojektet i Etiopien och Martin berättar om hur planerna på att dämma upp Nilen orsakade krig 1956 och frågan är om det kommer att hända igen?

Länkar i avsnittet:
Konsten att resa i en pandemi
https://www.blankspot.se/stakston-konsten-att-resa-under-en-pandemi/

Nedstängningen strider mot lagen
https://www.blankspot.se/domstol-i-osterrike-nedstangningen-strider-mot-lagen/

Topp 5 bästa maskerna - för dig och andra
https://www.blankspot.se/topp-5-basta-maskerna-for-dig-sjalv-och-andra/

Forskare: Kraftigt ökad spädbarnsdöd till följd av Nepals lock-down
https://www.blankspot.se/forskare-kraftigt-okad-spadbarnsdod-till-foljd-av-nepals-lockdown/

https://www.blankspot.se/planerna-pa-att-damma-upp-nilen-orsakade-krig-1956-kommer-det-handa-igen/
Planerna på att dämma upp Nilen orsakade krig 1956 - kommer det hända igen?

22 min

Mest populära podcaster inom Nyheter