17 min

Học cách vượt qua SỰ TRÌ HOÃN hiệu quả 99.99% | SPIDERUM | VU PHAM | Phát triển bản thân Spiderum Official

    • Entreprenörskap

Để có một cuộc sống tốt hơn, ta phải học cách vượt qua sự trì hoãn. Cách đầu tiên là tạo một môi trường không cho nó có cơ hội xuất hiện. Sự trì hoãn có nhiều điểm tương đồng với sự nghiện. Bạn nghiện một thứ gì đó bởi vì cảm giác khoan khoái nó mang lại lúc ban đầu, rồi sau đó không dứt ra được. Bạn biết là bạn đang nghiện. Bạn đau khổ vì chuyện đó. Bạn hứa là sẽ chơi nốt lần này thôi rồi bỏ. Nhưng bạn không bỏ được vì nó đòi hỏi quá nhiều ý chí. 

Theo dõi Kênh Podcast "Người Trong Muôn Nghề" tại đây: https://b.link/youtube-podcast-NTMN 

Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy 

Kênh Spiderum Giải Trí đã có Podcast, nghe tại đây:  https://anchor.fm/spiderum-giai-tri

______________ 

Bài viết: Learning How to Learn - Week 3 - Part 1: Procrastination 

Được viết bởi: VU PHAM  

Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Learning-How-to-Learn-Week-3-Part-1-Procrastination-n4v


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/spiderum/message
Support this podcast: https://anchor.fm/spiderum/support

Để có một cuộc sống tốt hơn, ta phải học cách vượt qua sự trì hoãn. Cách đầu tiên là tạo một môi trường không cho nó có cơ hội xuất hiện. Sự trì hoãn có nhiều điểm tương đồng với sự nghiện. Bạn nghiện một thứ gì đó bởi vì cảm giác khoan khoái nó mang lại lúc ban đầu, rồi sau đó không dứt ra được. Bạn biết là bạn đang nghiện. Bạn đau khổ vì chuyện đó. Bạn hứa là sẽ chơi nốt lần này thôi rồi bỏ. Nhưng bạn không bỏ được vì nó đòi hỏi quá nhiều ý chí. 

Theo dõi Kênh Podcast "Người Trong Muôn Nghề" tại đây: https://b.link/youtube-podcast-NTMN 

Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy 

Kênh Spiderum Giải Trí đã có Podcast, nghe tại đây:  https://anchor.fm/spiderum-giai-tri

______________ 

Bài viết: Learning How to Learn - Week 3 - Part 1: Procrastination 

Được viết bởi: VU PHAM  

Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Learning-How-to-Learn-Week-3-Part-1-Procrastination-n4v


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/spiderum/message
Support this podcast: https://anchor.fm/spiderum/support

17 min