37 min

Hajarnas undergång Djur- & naturpodden

    • Natur

I detta avsnitt möter vi världens hajar som hotas av utrotning på grund av hajfenssoppa. Hajfenssoppa är en lyxprodukt som framförallt konsumeras i Kina. Hajar fångas genom hajfensfiske vilket innebär att fenorna skärs av från hajarna medans de lever. Hajen slängs levande tillbaka överbord utan fenor och sjunker till havsbotten. På havsbotten dör sedan hajen av att andra mindre djur äter upp den långsamt under flera dagar. Varje år fångas 100–250 miljoner hajar på grund av hajfenssoppa. Flera hajpopulationer har minskat med över 90 %. På flera platser i världens utvecklingsländer har de marina ekosystemen genomgått regimskiften på grund av att hajar fiskats bort. Svenska politiker kan förändra de internationella spelreglerna för hajarnas överlevnad genom att förbjuda hajfenssoppa i Sverige men intresset är lågt. Omkring 5 % av svenskarna har ätit hajfenssoppa i Sverige eller under sin utlandsvistelse vilket motsvarar upp till en miljon hajar fångade genom barbariskt hajfensfiske. 
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I detta avsnitt möter vi världens hajar som hotas av utrotning på grund av hajfenssoppa. Hajfenssoppa är en lyxprodukt som framförallt konsumeras i Kina. Hajar fångas genom hajfensfiske vilket innebär att fenorna skärs av från hajarna medans de lever. Hajen slängs levande tillbaka överbord utan fenor och sjunker till havsbotten. På havsbotten dör sedan hajen av att andra mindre djur äter upp den långsamt under flera dagar. Varje år fångas 100–250 miljoner hajar på grund av hajfenssoppa. Flera hajpopulationer har minskat med över 90 %. På flera platser i världens utvecklingsländer har de marina ekosystemen genomgått regimskiften på grund av att hajar fiskats bort. Svenska politiker kan förändra de internationella spelreglerna för hajarnas överlevnad genom att förbjuda hajfenssoppa i Sverige men intresset är lågt. Omkring 5 % av svenskarna har ätit hajfenssoppa i Sverige eller under sin utlandsvistelse vilket motsvarar upp till en miljon hajar fångade genom barbariskt hajfensfiske. 
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

37 min