7 avsnitt

I denne podkasten presenterer havnedirektør Rune J. Arnøy og programleder Kjetil Moe mange av prosjektene Narvik Havn arbeider med. Med aktuelle og engasjerte gjester i studio vil du få vite mer om den strategisk viktige beliggenheten Narvik Havn har og om hvordan dette skal utnyttes i fremtiden. 
Narvik Havn er den største havnen målt i tonnasje i Barentsregionen og er en kjernenettverkshavn i EU og EØS-området.
"Havnens Hus" er produsert av Moe Media for Narvik Havn KF.

Havnens Hus Moe Media

    • Näringsliv

I denne podkasten presenterer havnedirektør Rune J. Arnøy og programleder Kjetil Moe mange av prosjektene Narvik Havn arbeider med. Med aktuelle og engasjerte gjester i studio vil du få vite mer om den strategisk viktige beliggenheten Narvik Havn har og om hvordan dette skal utnyttes i fremtiden. 
Narvik Havn er den største havnen målt i tonnasje i Barentsregionen og er en kjernenettverkshavn i EU og EØS-området.
"Havnens Hus" er produsert av Moe Media for Narvik Havn KF.

Mest populära podcaster inom Näringsliv