36 avsnitt

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier Roschier

  • Näringsliv
  • 4,7 • 29 betyg

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå

  Avsnitt 34: Den nya visselblåsarlagen – är ni redo?

  Avsnitt 34: Den nya visselblåsarlagen – är ni redo?

  Den nya visselblåsarlagen är ett hett ämne just nu då svenska företag med 250 eller fler arbetstagare vid ingången av kalenderåret måste inrätta interna visselblåsarkanaler per den 17 juli 2022. I avsnittet redogör våra arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Alice Göransson för de praktiska konsekvenser som den nya visselblåsarlagen får med fokus på möjligheten för företag inom en koncern att dela förfaranden i kanalerna, kravet på tystnadsplikt och andra utmaningar företag stött på i samband med inrättandet av kanalerna.

  • 25 min
  Avsnitt 33: Skattekonsekvenser med distansarbete

  Avsnitt 33: Skattekonsekvenser med distansarbete

  Som en följd av Covid-19 har det blivit betydligt vanligare att anställda vill jobba från en annan plats än den där arbetsgivaren har sitt kontor. Många arbetsgivare vill även, i syfte att locka och behålla de största talangerna, erbjuda sina anställda att arbeta mer flexibelt. I detta avsnitt av Hire & Fire diskuterar våra arbetsrättspecialister Sam Seddigh och Peder Boström och skattespecialisten Pernilla Van Der Capellen skattekonsekvenser av att anställda arbetar från andra länder. 

  • 17 min
  Avsnitt 32: Nya LAS och dess konsekvenser för arbetsgivarna

  Avsnitt 32: Nya LAS och dess konsekvenser för arbetsgivarna

  Efter flera års förberedelser och politisk diskussion har regeringen presenterat en proposition över en ny lag om anställningsskydd (LAS) som föreslås träda i kraft med tillämpning från 1 Oktober 2022. Den nya lagen innebär den största förändringen av LAS på 30 år och innehåller bland annat förändringar av turordningsregler, utökad rätt att säga upp i väntan på prövning av en uppsägning och begränsningar i möjligheterna att anlita bemanningsarbetare. I avsnittet diskuterar Roschiers arbetsrättsexperter Peder Boström och Hilda Cangemark dessa förändringar och vilka konsekvenser det får för arbetsgivarna.

  • 11 min
  Avsnitt 31: Anställda som skapar immateriella tillgångar

  Avsnitt 31: Anställda som skapar immateriella tillgångar

  Det är vanligt att arbetsgivare anställer medarbetare med syfte att utveckla nya produkter, tekniker eller processer. Att en immateriell tillgång skapas inom ramen för en anställning medför däremot inte alltid att arbetsgivaren samtidigt automatiskt ges en oinskränkt ägande- och nyttjanderätt till den immateriella tillgången.  

  I detta avsnitt av Hire & Fire, träffas Erik Ejdesjö, Associate i Roschiers arbetsrättsgrupp, och John Park, Senior Associate och expert inom immateriella tillgångar, för att diskutera olika fallgropar kring situationer där anställda skapar immateriella tillgångar inom ramen för sin anställning. Vem äger rättigheterna till immateriella tillgångar skapade av en anställd, och vilka ytterligare steg bör en arbetsgivare vidta för att säkerställa en så långtgående och fullständig rätt till de immateriella tillgångarna som möjligt?

  • 26 min
  Avsnitt 30: Kärlek på jobbet

  Avsnitt 30: Kärlek på jobbet

  I detta alla hjärtans dag-avsnitt diskuterar våra arbetsrättsexperter Elin och Peder kärlek och relationer på jobbet och hur man som arbetsgivare bör hantera en relation mellan två kollegor.


   

  • 8 min
  Avsnitt 29: Vem bestämmer på jobbet?

  Avsnitt 29: Vem bestämmer på jobbet?

  I detta avsnitt går Elin och Peder igenom i vilken utsträckning arbetsgivaren kan bestämma över hur verksamheten ska bedrivas och vilka inskränkningar som finns med fokus på arbetslednings- och verksamhetsledningsrätten.  

  • 10 min

Kundrecensioner

4,7 av 5
29 betyg

29 betyg

Storpalle ,

Tips på ämne

Hej! Först vill jag tacka för en jättebra pod! Skulle önska att Ni tog upp ämnet omorganisation. Är själv mitt i en sådan för vår ekonomiorganisation och jag har blivit erbjuden en ny tjänst med start 1/1 2020 och med väldigt lika arbetsuppgifter som idag. Behåller min lön men erbjudandet säger att det är 2020 års lön vilket innebär att jag inte omfattas av nästa års lönerevision. Har arbetsgivaren rätt att göra så då mitt gamla anst avtal inte är uppsagt?

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Acast
Acast | Panc Media
Third Ear Studio
Tessin
Avanzapodden
Johan Isaksson & John Skogman

Du kanske också gillar

Advokatfirman Vinge
Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö
Sveriges Radio
Perfect Day Media
Acast | Producent Camilla Zamek
Ann Söderlund & Sanna Lundell