19 avsnitt

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschie‪r‬ Roschier

  • Karriär
  • 4.8 • 24 betyg

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå

  Avsnitt 18: Nya regler relaterat till coronapandemin

  Avsnitt 18: Nya regler relaterat till coronapandemin

  I december 2020 valde Arbetsmiljöverket att utvidga reglerna för anmälan av allvarliga tillbud i form av coronaviruset. Från att tidigare bara gälla vissa verksamheter som särskilt utsätts för smittämnen, är nu samtliga arbetsgivare skyldiga att anmäla incidenter.
  Den nya regleringen väcker frågor. Vilka incidenter måste rapporteras? Kan en arbetsgivare få tillgång till den information som krävs för en rapport till Arbetsmiljöverket? I detta avsnitt av Roschiers arbetsrättspodd diskuterar Elin, Jenny och Ebba den nya regleringen och dess konsekvenser i praktiken. Riktlinjer ges också till arbetsgivare om hur de bäst kan hantera incidenter och hur hanteringen ska göras för att vara i linje med viktiga regelverk, så som GDPR.
  Våra arbetsrättsexperter analyserar regleringen för anmälan av allvarliga tillbud och varför en arbetsgivare är skyldig att anmäla sådan information. Det ifrågasätts också om de nya kraven som ställs från Arbetsmiljöverket går att uppnå på ett legitimt sätt. 

  • 20 min
  Avsnitt 17: Bastubadarprincipen och omplacering p.g.a. personliga skäl

  Avsnitt 17: Bastubadarprincipen och omplacering p.g.a. personliga skäl

  Får arbetstagare bada bastu på arbetstid, och vad kan arbetsgivaren vidta för åtgärder om detta sker? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder diskuterar den klassiska domen AD 1978 nr 89 där bastubadarprincipen myntades. Huvudregeln är att arbetsgivare har rätt att fritt omplacera arbetstagare inom ramen för anställningen, och att omplaceringar inte kan överprövas rättsligt. I målet formulerar domstolen dock ett undantag från huvudregeln, den s.k. bastubadarprincipen. Jenny och Elin går igenom risker med omplaceringar p.g.a. personliga skäl och ger praktiska tips på hur arbetsgivare kan gå till väga. 

  • 14 min
  Avsnitt 16: Julbord, julklappar och andra förmåner

  Avsnitt 16: Julbord, julklappar och andra förmåner

  I Hire & Fires julspecial om julbord, julklappar och andra anställningsförmåner får Elin Osbeck besök av Patrik Sedlar från Svalner Skatt. Har anställda rätt till julklappar? Vad ska arbetsgivare tänka på när de planerar julgåvor till anställda, från arbetsrättsligt och skatterättsligt perspektiv? Och apropå anställningsförmåner, vad gäller för arbetsredskap som mobiltelefoner och hemutrustning vilket är högaktuellt i dessa coronatider?

  • 19 min
  Avsnitt 15: VDn och arbetsrätten

  Avsnitt 15: VDn och arbetsrätten

  VD:n och arbetsrätten – eller är VD-avtal "bara avtalsrätt"? VD:n är en bolagsfunktionär och arbetsgivarrepresentant, och samtidigt en arbetstagare. VD:n omfattas av viss arbetsrättslig skyddslagstiftning och vissa kollektivavtal, men inte av alla. Kan bolaget behöva förhandla enligt lagen om medbestämmande angående en VD? Är det helt sant att de inte har något anställningsskydd alls? Roschiers arbetsrättexperter Jenny och Elin guidar dig i vad ett VD-avtal typiskt sett innehåller, fallgropar som bör undvikas (t.ex. hundratals sparade semesterdagar) och vad bolag bör tänka på när de ingår anställningsavtal med VD.

  • 25 min
  Avsnitt 14: Verksamhetsövergång – skyddsregel och huvudbry

  Avsnitt 14: Verksamhetsövergång – skyddsregel och huvudbry

  Det har kommit nya rättsfall från EU-domstolen om verksamhetsövergång, som ger arbetsrättarna huvudbry. Jenny och Elin reder ut begreppen och berättar vad en verksamhetsövergång är och vad det får för konsekvenser för bolag och anställda. Kan ett företags byte av entreprenör leda till att anställda har rätt att gå över från den gamla till den nya entreprenören trots att det inte finns något avtal mellan entreprenörerna? Och är det sant att en verksamhetsövergång kan innebära att anställda blir deltidsanställda hos konkurrerande företag?

  • 19 min
  Avsnitt 13: Arbetsrättsliga risker i transaktioner

  Avsnitt 13: Arbetsrättsliga risker i transaktioner

  Vad är det första en arbetsrättsjurist tänker på i samband med ett nytt transaktionsärende? Roschiers Elin Osbeck har med sig kollegorna David Antonovic och Therese Almgren i studion, och pratar om arbetsrätt i företagstransaktioner. Vad ska bolag tänka på när de överväger att köpa eller sälja ett bolag? När måste bolaget förhandla med facket, och varför är det så viktigt att förstå hur pensionen tryggas? Och vilket är det vanligaste problemet vi hittar i nästan alla bolag vi granskar?

  • 33 min

Kundrecensioner

4.8 av 5
24 betyg

24 betyg

Storpalle ,

Tips på ämne

Hej! Först vill jag tacka för en jättebra pod! Skulle önska att Ni tog upp ämnet omorganisation. Är själv mitt i en sådan för vår ekonomiorganisation och jag har blivit erbjuden en ny tjänst med start 1/1 2020 och med väldigt lika arbetsuppgifter som idag. Behåller min lön men erbjudandet säger att det är 2020 års lön vilket innebär att jag inte omfattas av nästa års lönerevision. Har arbetsgivaren rätt att göra så då mitt gamla anst avtal inte är uppsagt?

Mest populära podcaster inom Karriär

Andra som lyssnade prenumererar på