36 avsnitt

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.

Alla avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se

E-post med frågor och kommentarer skickas till kontakt@hjarnpodden.se

Hjärnpodden - Kristina Bähr Exist.se - Kristina Bähr

  • Vetenskap
  • 3.8 • 153 betyg

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.

Alla avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se

E-post med frågor och kommentarer skickas till kontakt@hjarnpodden.se

  #125 Lidande och psykisk ohälsa Christian Rück

  #125 Lidande och psykisk ohälsa Christian Rück

  Cristian Rück är psykiater och professior i psykiatri vid Karolinska Institutet. Christian är aktuell med boken "Olyckliga i paradiset: varför mår vi dåligt när allt är så bra? (Natur och Kultur. 2020)
  Boken tar upp hur synen på psykiatriska sjukdomar och tillstånd förändrats de senaste hundra åren och hur synen på hälsa och ohälsa förflyttats när kontexten - vår samhällssyn - förändrats. Hur kommer det sig att psykiska tillstånd blivit vanligare? Eller har de inte det?
  I det här avsnittet pratar vi om människors lidande och relation till psykisk hälsa och ohälsa. VI berör relationen mellan lidande och pandemi och pratar en hel del om acceptans och coping och resiliens.
  Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt kristina@exist.se
   

  • 46 min
  #124 Välmående - Utmana tankefällor - Petri Partanen

  #124 Välmående - Utmana tankefällor - Petri Partanen

  Det här är det tredje avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre - trots motgångar, oro och svårigheter. Gäst i avsnittet är Petri Partanen. Vi gör dessa avsnitt under hashtaggen #välmående2020
  I det här avsnittet fortsätter vi utforska hur vi människor gör snabba antaganden/tankar och ibland (ganska ofta)hamnar i tankefällor som sätter krokben för oss själva, vår utveckling och ibland ställer till det i relationer. Tankefällor är de snabba slutsatser vi gör i form av snabba tankesystemet, som är ett sätt för att spara energi. Att utmana sina tankefällor kan vara hjälpsamt när vi hamnar i situationer som känns ohanterliga. Att ställa sig några kontrollfrågor kan bidra till att vi kan bedöma situationen mer realistiskt och inte så överväldigande. Här finns en länk till tankefällor och de kontrollfrågor man kan ställa när man "hör" sig fastna i en tankefälla.
  https://www.dropbox.com/s/j6mbf3hmkqt36jd/utmana%20tankef%C3%A4llor.pdf?dl=0
  Petri Partanen är psykolog, handledare och utbildare, samt forskare på Mittuniversitetet och UCL London. Han har arbetat i 25 år med elevhälsa och med skolutveckling runt om i Sverige. I sitt arbete intresserar sig Petri särskilt för hur våra känslomässiga och tankemässiga förmågor påverkar vårt fungerande i vardagen, och särskilt i lärandet. Han har tidigare skrivit kunskapsöversikten ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa” för Skolverket.
  Petris senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” berör bland annat förmågorna metakognition och självreglering. Den handlar om hur vi hanterar våra tankar och känslor på ett medvetet sätt och planerar och styr vårt beteende. Petri har en blogg som du kan läsa här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/
  Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt till kristina@exist.se
   

  • 37 min
  #123 Välmående - Tacksamhet och förundran - Petri Partanen

  #123 Välmående - Tacksamhet och förundran - Petri Partanen

  Det här är det andra avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre - trots motgångar, oro och svårigheter. Gäst i avsnittet är Petri Partanen.
  I det här avsnittet följer vi upp förra avsnittet kring medvetenhet kring sitt eget tänkande och emotionerna vi har och kopplar det till hur vi faktiskt kan använda den informationen vidare.
  I avsnittet introducerar vi tre verktyg för välmående; Tacksamhetsdagbok - att skriva gör tänkandet långsammare och kan hjälpa oss att få syn på det som är hjälpsamt i livet. Att varje dag skriva tre saker som du är tacksam för och koppla det till "varför" det hände ökar medvetenheten om de hjälpsamma situationer du medvetet kan använda dig av för att öka välmåendet.
  Tacksamhetsbrev: Att skriva ett handskrivet brev till någon och TACKA FÖR NÅGOT DE GJORT som betytt något för dig, och motivera varför det var viktigt, kommer att påverka både dig och den som får ditt brev. Skriv ett brev, sätt på ett frimärke, ta en bild och lägg ut i sociala medier med hashtagg #välmående2020 så skapar vi välmående för fler. Både för dig och den andre. :)
  Förundran: Att medvetet fånga de vackra stunderna i naturen, i möten med andra, i nyfikenhet eller harmoni och skriva ner eller självprata kring det kan vara ett sätt att förlänga den känslan några sekunder och efter träning kunna återvända till det för tröst eller lugn. De här verktygen presenteras i en kortversion i ett kort avsnitt efter detta.
   
  Petri Partanen är psykolog, handledare och utbildare, samt forskare på Mittuniversitetet och UCL London. Han har arbetat i 25 år med elevhälsa och med skolutveckling runt om i Sverige. I sitt arbete intresserar sig Petri särskilt för hur våra känslomässiga och tankemässiga förmågor påverkar vårt fungerande i vardagen, och särskilt i lärandet. Han har tidigare skrivit kunskapsöversikten ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa” för Skolverket. Petris senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” berör bland annat förmågorna metakognition och självreglering. Den handlar om hur vi hanterar våra tankar och känslor på ett medvetet sätt och planerar och styr vårt beteende. Petri har en blogg som du kan läsa här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/
  Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du till kristina@exist.se
   

  • 32 min
  # Välmående; Verktyg 1 - Medveten närvaro och riktad uppmärksamhet

  # Välmående; Verktyg 1 - Medveten närvaro och riktad uppmärksamhet

  Det här är ett kortare avsnitt som bara innehåller det du kan träna på när det gäller medveten närvaro och att rikta uppmärksamheten.
  Det är första delen i att träna på att tänka kring sitt eget tänkande och bli mer medveten om vad som händer - när det händer.
  SOAS - Stanna, observera, acceptera eller släpp.
  En mental stoppknapp och att fokusera på andningen kan hjälpa till att skapa distans och avstånd till den tanke och känsla som annars kan ta över och kännas överväldigande.

  • 14 min
  #122 Välmående - Att tänka kring sitt tänkande - Petri Partanen

  #122 Välmående - Att tänka kring sitt tänkande - Petri Partanen

  Det här är första avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre – trots motgångar, oro och svårigheter.
  Gäst i detta och kommande avsnitt är Petri Partanen. Petri Partanen är psykolog, handledare och utbildare, samt forskare på Mittuniversitetet och UCL London. Han har arbetat i 25 år med elevhälsa och med skolutveckling runt om i Sverige. I sitt arbete intresserar sig Petri särskilt för hur våra känslomässiga och tankemässiga förmågor påverkar vårt fungerande i vardagen, och särskilt i lärandet. Han har tidigare skrivit kunskapsöversikten ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa” för Skolverket. Petris senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” berör bland annat förmågorna metakognition och självreglering. Den handlar om hur vi hanterar våra tankar och känslor på ett medvetet sätt och planerar och styr vårt beteende. Petri har en blogg som du kan läsa här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/
  I detta första avsnitt pratar vi om meningen med att tänka kring sitt eget tänkande - metakognition/mentalisering. Vi pratar också om sätt vi kan göra för att förstärka möjligheten att kunna tänka kring våra tankar och emotioner och ger exempel på några verktyg som går att använda. Exempelvis att skriva, prata med sig själv eller någon annan och medveten närvaro.
  Medveten närvaro tas upp från Petris sätt att se det hela. Sista delen av avsnittet innehåller övningarna och verktygen och kommer som en kortare del efter detta avsnitt som ett eget avsnitt kring "verktyg för välmående".
  Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du kristina@exist.se
  Använd gärna Hashtag #välmående2020 för att sprida verktygen vidare. Någon i din närhet kanske kan ha nytta av den här serien.

  • 48 min
  #121 Pandemi, ovisshet och välmående.

  #121 Pandemi, ovisshet och välmående.

  Det här avsnittet gästas av Katarina Graffman och Mikael Kurkiala. Samtalet handlar om att vara människa i vår samtid och hur vi påverkas av konsumtion och ovissheten i pandemins spår.
  Vad händer när vi lever i en illusion av att det går att uppnå ett perfekt liv, samtidigt som marknadsföringen inte alls vill att vi ska uppleva vårt liv som perfekt?
  Hur kan vi förhålla oss i pandemins spår när det som tidigare uppfyllt livet i form av semestrar och konsumtion av prylar ställs åt sidan för andra värden?
  Hur kan den moderna människan förhålla sig till ovisshet och hur kan vi se på välmående i en orolig tid? Detta och mycket mer tar vi upp i avsnittet.
  Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi och Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi i Uppsala universitet.
  Katarina Graffman har skrivit böckerna "Vi är vad vi köper" tillsammans med Jacob Östberg och "På spaning efter den tid som kommer. Bubblor, skam och andra fenomen" även den med Jacob tillsammans med Emma Lindblad.
  Mikael Kurkiala har skrivit boken "När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga".
  Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du kristina@exist.se
  - precis som vanligt.

  • 48 min

Kundrecensioner

3.8 av 5
153 betyg

153 betyg

henrik1989gbg ,

Stöd

Mycket prat omkring Adhd men hur ska man tänka i sin vardag? Vad finns det för struktur och hjälpmedel att få hjälp med? Hört att arbetsterapeuter jobbar med det, kanske höra av en sån om vad de gör

eva 364 ,

Ljudet

Jag vet inte hur man spelar in en podd, men det borde väl gå att provlyssna mikrofoner och ljudinspelning några minuter innan man kör hela intervjun . Det är väldigt synd att ljudet är så dåligt när innehållet är så intressant. ( avsnittet om flickors adhd add)

kajsan8 ,

Pengar??

Kostar podden pengar??

Mest populära podcaster inom Vetenskap

Andra som lyssnade prenumererar på