35 min

Hotet mot den akademiska friheten Sacopodden

    • Samhälle och kultur

Finns det en tystnadskultur på svenska lärosäten? Tar vi den akademiska friheten för given i Sverige och vilket ansvar bär lärosätena själva för att den ska bevaras? Det diskuterar vi i det här avsnittet av Sacopodden tillsammans med Oscar Simonsson, en av visselblåsarna från Macchiariniskandalen, Mats Ericson, ordförande i SULF och Louise Bringselius, forskningsledare i den statliga Tillitsdelegationen.
Programledare: Gina Bayoumi

Finns det en tystnadskultur på svenska lärosäten? Tar vi den akademiska friheten för given i Sverige och vilket ansvar bär lärosätena själva för att den ska bevaras? Det diskuterar vi i det här avsnittet av Sacopodden tillsammans med Oscar Simonsson, en av visselblåsarna från Macchiariniskandalen, Mats Ericson, ordförande i SULF och Louise Bringselius, forskningsledare i den statliga Tillitsdelegationen.
Programledare: Gina Bayoumi

35 min

Mest populära podcaster inom Samhälle och kultur