43 min

Att förebygga ohälsa med digitala hjälpmedel HR Digitaliseringspodden

    • Näringsliv

En ny rapport från Skandia visar att sjukfrånvaro kostade Sverige 64 miljarder under 2018 och har ökat med 30% sedan 2010. Hälften av alla sjukskrivningar beror numer på psykisk ohälsa. Stora kostnader ligger också hos de sjuknärvarande dvs de som ligger i riskzonen för utbrändhet men fortfarande tar sig till jobbet.

Det finns idag många sätt att arbeta proaktivt med hälsa, både fysisk och psykisk. Och i många fall kan digitala hjälpmedel ge nya möjligheter att motverka sjukskrivningar samtidigt som digitalisering är ett av problemen.

Jag samtalar med Niklas Huss kring detta högaktuella ämne och vi tipsar om åtgärder som är möjliga att införa för att stoppa den negativa trenden.

Länk till Skandias rapport: https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2019/sverige-forlorar-64-miljarder-pa-sjukskrivningar---psykisk-ohalsa-star-for-varannan-diagnos/

 

En ny rapport från Skandia visar att sjukfrånvaro kostade Sverige 64 miljarder under 2018 och har ökat med 30% sedan 2010. Hälften av alla sjukskrivningar beror numer på psykisk ohälsa. Stora kostnader ligger också hos de sjuknärvarande dvs de som ligger i riskzonen för utbrändhet men fortfarande tar sig till jobbet.

Det finns idag många sätt att arbeta proaktivt med hälsa, både fysisk och psykisk. Och i många fall kan digitala hjälpmedel ge nya möjligheter att motverka sjukskrivningar samtidigt som digitalisering är ett av problemen.

Jag samtalar med Niklas Huss kring detta högaktuella ämne och vi tipsar om åtgärder som är möjliga att införa för att stoppa den negativa trenden.

Länk till Skandias rapport: https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2019/sverige-forlorar-64-miljarder-pa-sjukskrivningar---psykisk-ohalsa-star-for-varannan-diagnos/

 

43 min

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Acast | Panc Media
Avanzapodden
Third Ear Studio
Johan Isaksson & John Skogman
Acast
Jan och Caroline Bolmeson