52 min

1. Hur gör vi då‪?‬ Hur gör vi då?

    • Personliga dagböcker

Hur gör vi då? – Podcast med Enrique Perez Arias.
 
Podcasten Hur gör vi då? handlar om hur vi åstadkommer mer rättvisa, jämlikhet och lika möjligheter för ungdomar och andra grupper som har knappa resurser, är marginaliserade och drabbas av fattigdom och diskriminering.
 
Programledaren Enrique Perez Arias, fil. dr. i socialantropolog, forskare i socialt arbete och författare, pratar med en gäst per avsnitt. Gästerna har lång erfarenhet av arbete med och för människor, mestadels från Malmöregionen. Det är socialarbetare, ungdomscoacher, aktivister och akademiker. Samtalen utgår ifrån personliga erfarenheter med intressanta kopplingar till olika samhällsfrågor och det konkreta arbetet som görs i olika organisationer.
 
Samtalet är löpande. Fokus kommer att vara på ”görandet”, på uppnådda resultat. Förhoppningen är att det blir en ständig lärandeprocess, med diskussioner bortom klyschor och statistik, floskler och politiskt dravel.
 
Hur gör vi då? produceras av Helamalmö i samarbete ABF.
 

Hur gör vi då? – Podcast med Enrique Perez Arias.
 
Podcasten Hur gör vi då? handlar om hur vi åstadkommer mer rättvisa, jämlikhet och lika möjligheter för ungdomar och andra grupper som har knappa resurser, är marginaliserade och drabbas av fattigdom och diskriminering.
 
Programledaren Enrique Perez Arias, fil. dr. i socialantropolog, forskare i socialt arbete och författare, pratar med en gäst per avsnitt. Gästerna har lång erfarenhet av arbete med och för människor, mestadels från Malmöregionen. Det är socialarbetare, ungdomscoacher, aktivister och akademiker. Samtalen utgår ifrån personliga erfarenheter med intressanta kopplingar till olika samhällsfrågor och det konkreta arbetet som görs i olika organisationer.
 
Samtalet är löpande. Fokus kommer att vara på ”görandet”, på uppnådda resultat. Förhoppningen är att det blir en ständig lärandeprocess, med diskussioner bortom klyschor och statistik, floskler och politiskt dravel.
 
Hur gör vi då? produceras av Helamalmö i samarbete ABF.
 

52 min