52 avsnitt

ILT Inläsningstjänst utvecklar digitala tjänster för att kunna ge barn och elever likvärdiga förutsättningar att ta till sig kunskap i skolan. Är du pedagog och tycker att dessa frågor är lika viktiga som vi? Eller är du förälder och vill få mer kännedom om pedagogiska verktyg? Lyssna på ILT talks! Vi bjuder in intressanta gäster som bland annat pratar om läs- och skrivsvårigheter, studiestöd på modersmål, språkutveckling i förskolan, och digitala läromedel. ILT talks är en podcast som är producerad och utgiven av ILT Inläsningstjänst, www.inlasningstjanst.se .

ILT talks ILT Inläsningstjänst

  • Utbildning
  • 5.0, 3 betyg

ILT Inläsningstjänst utvecklar digitala tjänster för att kunna ge barn och elever likvärdiga förutsättningar att ta till sig kunskap i skolan. Är du pedagog och tycker att dessa frågor är lika viktiga som vi? Eller är du förälder och vill få mer kännedom om pedagogiska verktyg? Lyssna på ILT talks! Vi bjuder in intressanta gäster som bland annat pratar om läs- och skrivsvårigheter, studiestöd på modersmål, språkutveckling i förskolan, och digitala läromedel. ILT talks är en podcast som är producerad och utgiven av ILT Inläsningstjänst, www.inlasningstjanst.se .

  Polly Björk-Willén – Språkets betydelse i förskolan

  Polly Björk-Willén – Språkets betydelse i förskolan

  I veckans avsnitt gästas vi av Polly Björk-Willén som är biträdande professor på Linköpings universitet. Polly forskar kring språk, interaktion och flerspråkighet i förskolan. Vi pratar om vikten av goda möjligheter till språkligt samspel i förskolan där personalen spelar en stor roll för att utmana barn i deras språk. Vi pratar också om vikten av att personal uppmuntrar och bekräftar barns flerspråkiga identitet och ser att barn som kommer med flera språk till förskolan kommer med en (annan) vidare språklig kompetens.

  • 17 min
  Katti Hoflin – Läsdelegationen

  Katti Hoflin – Läsdelegationen

  I detta avsnitt gästas vi av Katti Hoflin som är kulturchef för Västra Götalandsregionen och ordförande för Läsdelegationen som har haft i uppdrag att samla aktörer runt insatser för barns och ungas läsning. Vi pratar om de konkreta insatser som Läsdelegationen föreslår, bland annat kompetensutveckling och Läslyftet för förskolepersonal. Vi diskuterar också samhällets ansvar för barn och elevers läsning och vikten av läsning i förskolan då man når 95 % av alla barn under förskoleåren.

  Här kan ni ta del av delegationens alla förslag.

  • 13 min
  Sara Willermark – Att bli en digital skola

  Sara Willermark – Att bli en digital skola

  Vi gästs av Sara Willermark, forskare och lektor på Högskolan Väst. Sara är aktuell med avhandlingen ”Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola”.

  I dagens avsnitt pratar vi om hur man kan få skolan att jobba digitalt genom att samarbeta och lära av varandra. Vi diskuterar vilket ansvar rektorn och den enskilda läraren har i skolans digitalisering. Vi pratar även om hur man kan starta sin resa för att bli en digital skola och Sara ger sina tips på vägen.

  • 12 min
  Anne-Marie Körling – Öka läslust med bilderböcker

  Anne-Marie Körling – Öka läslust med bilderböcker

  ”Det är en så oerhört viktig och angelägen fråga, att barn och unga får läsa och fortsätter att läsa.” Det säger dagens gäst i ILT talks, Anne-Marie Körling. Anne-Marie är grundskollärare, pedagogiskt sakkunnig och tidigare läsambassadör. Hon jämför bilderboken med film, lyfter vikten av ett gemensamt ordförråd och avslöjar vad som är den enda faran… Detta avsnitt berättar hur och varför bilderboken kan användas, inte bara för yngre barn utan med fördel även för elever i skolan.

  Polyglutt skola är den flerspråkiga boktjänsten för F-3 med hundratals riktigt bra bilderböcker på flera språk. Vill din klass prova i 30 dagar? Fyll i formuläret.

  • 15 min
  Alfons Åberg – Elisabet Granlund

  Alfons Åberg – Elisabet Granlund

  I detta avsnitt pratar vi med Elisabet Granlund som arbetar på Bok-Makaren AB, företaget som förvaltar alla rättigheter till Alfons Åberg. Vi får veta hur Gunilla Bergström, Alfons skapare, kom på den omtyckta figuren. Elisabet berättar att Gunilla valt att inte ha med Alfons mamma i berättelserna för att barnen själva ska få fantisera och bestämma var hon är.

  I vår digitala bilderbokstjänst Polyglutt finns många böcker med Alfons Åberg som förskolebarnen kan läslyssna på om och om igen.

  • 14 min
  Marie Trapp – Metoder för tidig läs- och skrivinlärning

  Marie Trapp – Metoder för tidig läs- och skrivinlärning

  Avsnittets ämne är Metoder för tidig läs- och skrivinlärning och vår gäst är Marie Trapp. Marie är 1-7 lärare samt arbetar som speciallärare på Släbro skola i Nyköping. Hon är också författare och har ett stort intresse för läsning och läsförståelse. I avsnittet pratar vi om betydelsen av att involvera olika typer av digitala verktyg, kollegor, skolbibliotek och vårdnadshavare i arbetet med elevers läs- och skrivinlärning. Maria berättar att hon använder samma studieteknik för elever som läser med öronen som med ögonen och ger tips på hur elever kan skaffa sig förståelse för en text.

  • 19 min

Kundrecensioner

5.0 av 5
3 betyg

3 betyg

Mest populära podcaster inom Utbildning

Andra som lyssnade prenumererar på